Vključeni v formalno izobraževanje, Slovenija, 2017/2018V šolskem letu, ki se izteka, je vrtce obiskovalo 86.700 otrok, šolo pa 181.300 učencev in 73.800 dijakov. 25.800 izmed njih je poleg šole obiskovalo tudi glasbeno šolo.

V osnovno šolo že nekaj let vstopajo številčnejše generacije otrok kot pred leti, številčnejše tudi od generacije, rojene pred 10 do 15 leti, ki zapuščajo osnovno šolo in odhajajo v srednje šole. Število osnovnošolcev se tako že nekaj let zvišuje, srednješolcev pa je z vsakim letom manj, prav tako tudi študentov terciarnega izobraževanja. Število otrok v vrtcih se še vedno zvišuje, vendar ne zaradi večjega števila rojenih (število rojstev namreč v zadnjih treh letih počasi upada), ampak predvsem zato, ker se povečuje delež otrok, ki jih starši vpišejo v vrtec.

Več v prispevku SURS z dne 29. 5. 2018.

(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)