Na začetku šolskega leta 2021/22 je bilo v vrtce vpisanih 85.957 otrok, v osnovne in srednje šole pa 195.414 učencev in 75.414 dijakov.

V novici SURS z dne 15. 4. 2022 preberite še:

  • Vrtec obiskovalo nekaj manj otrok kot leto prej
  • Število otrok v osnovnošolskem izobraževanju še vedno narašča
  • V razredih povprečno 19 učencev
  • V celotni populaciji šoloobveznih otrok 7 % otrok s posebnimi potrebami
  • V srednje šole vpisanih nekoliko več dijakov
  • V poklicnih srednješolskih programih prevladujejo fantje, v splošnih dekleta
  • Največ dijakov zanimata tehnika in računalništvo, največ dijakinj pa zdravstvo in osebne storitve
  • Manj udeležencev v programih za izobraževanje odraslih
(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)