V zahodni Sloveniji je imelo v prvem četrtletju 2015 dostop do interneta 83 % gospodinjstev, v vzhodni pa 73 %. V 1. četrtletju 2015 je imelo dostop do interneta 78 % gospodinjstev. Internet je uporabljalo 73 % oseb, starih 16–74 let. Okoli 581.000 uporabnikov interneta je sodelovalo v spletnih družabnih omrežjih. 22 % oseb ni še nikoli uporabljalo interneta. 

V novici SURS z dne 6. 10. 2015 preberite tudi:

  • Gospodinjstva v zahodni Sloveniji bolje opremljena z računalniki in z dostopom do interneta
  • Tudi v 2015 so gospodinjstva, ki nimajo dostopa do interneta, večinoma odgovorila, da interneta nimajo, ker ga ne potrebujejo ali jim za to primanjkuje znanja
  • Med 16–74 let starimi osebami jih petina ni še nikoli uporabila interneta
  • V spletnih družbenih omrežjih sodeluje vsak dan ali skoraj vsak dan okoli 406.000 uporabnikov interneta
  • Spletnega tečaja so se v največjem odstotku udeležili 25–34-letni uporabniki interneta:
    V prvem četrtletju 2015 je 51 % uporabnikov interneta pridobivalo znanje iz spletnih enciklopedij, 43 % jih je pridobivalo informacije o izobraževanju in tečajih, 19 % pa jih je za svoje izobraževanje, za službo ali za zasebne namene uporabilo spletna gradiva za izobraževanje na internetu, npr. avdiovizualno gradivo, elektronske učbenike, programe za izobraževanje. 8 % jih je prek izobraževalnih spletnih strani komuniciralo s predavatelji ali študenti, 4 % so se udeležili spletnega tečaja. Spletnih tečajev so se v prvem četrtletju 2015 udeležili v največjem obsegu uporabniki interneta, stari 25–34 let (7 %).
(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)