Standardno klasifikacijo poklicev 2008 (SKP-08) Statistični urad RS postopoma uvaja v statistična raziskovanja od začetka leta 2011. SKP-08 bodo julija 2011 začeli uporabljati tudi podjetja in drugi zavezanci pri izpolnjevanju novih obrazcev M za prijavo v socialna zavarovanja.

SKP-08 je nadomestila Standardno klasifikacijo poklicev (SKP), ki je bila na novo uvedena v Sloveniji v letu 1997, oz. njeno dopolnjeno različico (SKP-V2) iz leta 2000. Skladno z določili uredbe se SKP-08 uporablja kot nacionalni standard za razvrščanje del oz. poklicev v skupine poklicev v uradnih oz. administrativnih zbirkah podatkov, v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih, in sicer za statistično, analitično in raziskovalno spremljanje poklicne strukture aktivnih oseb ter za povpraševanja po delu. SKP-08 temelji na Resoluciji Mednarodne organizacije dela o posodobitvi Mednarodne standardne klasifikacije poklicev 2008 (ISCO-08) iz decembra 2007.

Med zdaj veljavno SKP-08 in prej veljavno SKP-V2 ni bistvenih metodoloških ali konceptualnih razlik. Spremembe so v strukturi klasifikacije. Nekatere prejšnje skupine poklicev so združene, nekatere razdeljene, nekatere prestavljene, oblikovane pa so bile tudi nove skupine poklicev. Struktura SKP-08 je enaka strukturi ISCO-08, sicer pa se klasifikaciji v glavnem razlikujeta le v tem, da nekaj skupin poklicev iz ISCO-08 ni bilo vključenih v SKP-08, hkrati pa je bilo v SKP-08 vključenih nekaj dodatnih skupin glede na nacionalne posebnosti.

Nova SKP-08, podrobnejša metodološka pojasnila k SKP-08 ter pripomočki za uporabo SKP-08 so dostopni na e-naslovu: http://www.stat.si/klasje/

Več informacij (uporaba SKP-08 v statističnih raziskovanjih in v administrativnem okolju, pripomočki za uporabo SKP-08): SURS, 20. 6. 2011

(Skupno 70 obiskov, 1 današnjih obiskov)