1. januarja 2017 je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, 30 % upokojencev. Število aktivnih prebivalcev se je v primerjavi z letom 2016 povečalo, delež višje- in visokošolsko izobraženih prebivalcev pa je dosegel 23 %.

 

Po podatkih Statističnega urada RS se je število aktivnih prebivalcev (to so zaposleni in brezposelni skupaj) v letu 2016 povečalo za približno 11.800, na 953.664. Zaposleni so 1. januarja 2017 predstavljali 89 % vseh aktivnih prebivalcev (približno 1,4 odstotne točke več kot leto prej).

Število upokojencev med prebivalci Slovenije se v letu 2016 nekoliko znižalo in 1. januarja 2017 jih je bilo 534.336. Med neaktivnimi prebivalci, starimi 15 ali več let (to so upokojenci, učenci, dijaki in študenti ter drugi), so predstavljali dve tretjini (66 %). Število učencev, dijakov in študentov se je zmanjšalo skupaj za približno 3.100. Število drugih neaktivnih se je znižalo za približno 6.600.

Bolje izobraženi

1. januarja 2017 je imela Slovenija 406.997 prebivalcev s končano višjo ali visoko šolo. Delež prebivalcev Slovenije s terciarno izobrazbo se je v letu 2016 povečal za 1,1 odstotne točke, kar je nekoliko več kot prejšnja leta. To je zlasti posledica večjega števila diplomantov v letu 2016, ko se je iztekel rok za končanje študija po »predbolonjskih« študijskih programih.

Skupaj je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, takih, ki so imeli končano največ osnovno šolo, 431.161. Število prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo se je v letu 2016 zmanjšalo, in sicer deloma zato, ker mladi večinoma nadaljujejo šolanje na višji stopnji, deloma zato, ker so imeli zelo pogosto táko izobrazbo prebivalci, ki so v letu 2016 umrli. Med prebivalci, starimi 65 ali več let, je bilo 1. januarja 2017 osnovnošolsko ali nižje izobraženih 42 %, med prebivalci, starimi 25–49 let pa je delež takih znašal 10 %.

Izobrazba zaposlenih višja od izobrazbe brezposelnih, izobrazba upokojenk nižja od izobrazbe upokojencev

Med zaposlenimi je bilo takih s terciarno izobrazbo 34 %. Med brezposelnimi pa je bilo takih 20 %. Delež srednješolsko izobraženih je bil v obeh skupinah nekaj manj kot 60 %. Temu ustrezno je bilo med brezposelnimi precej več prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo: 21 %; med zaposlenimi je bilo takih 9 %.

Med upokojenci je bilo za 39 % takih, ki so imeli osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo. Zaradi specifične sestave te skupine prebivalcev (ker visoko starost doživi več žensk kot moških) je bilo med upokojenci več žensk z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (49 %) kot moških (27 %). Še najmanjša je bila razlika v izobrazbi med spoloma med upokojenci s terciarno izobrazbo; teh pa je bilo sicer sorazmerno malo (približno 12 %) in so bili večinoma mlajši od 75 let.

 

Več>>Novica SURS

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)