V letu 2008 je bilo za raziskovalno razvojno dejavnost  namenjenih 616,9 milijona EUR bruto domačih izdatkov ali 1,66 % slovenskega bruto domačega proizvoda.

V letu 2008 je bilo v Sloveniji v vseh sektorjih skupaj porabljenih za R-R dejavnost 616,9 milijona EUR ali za 23 % več kot v prejšnjem letu. Povečanje je bilo največje v poslovnem sektorju. Na višjo vrednost podatka o skupni porabi za R-R dejavnost oz. podatka o povečanju sredstev za R-R dejavnost v poslovnem sektorju je v letu 2008 poleg večjih vlaganj v to dejavnost vplival tudi razširjen izbor poročevalskih enot.

Več kot tri petine finančnih sredstev so k BIRR-u prispevale gospodarske družbe
K vsem bruto domačim izdatkom (BIRR) so v letu 2008 največ finančnih sredstev za R-R dejavnost prispevale gospodarske družbe, in sicer 387,5 milijona EUR oz. 63 % vseh sredstev za R-R dejavnost. Iz državnih virov je bilo za R-R dejavnost namenjenih 193,1 milijona EUR finančnih sredstev ali 31 % vseh sredstev za R-R dejavnost, iz visokošolskih sredstev pa 1,8 milijona EUR. Zadnja leta predstavljajo vse pomembnejši vir financiranja R-R dejavnosti v Sloveniji tudi sredstva iz tujine; ta so v opazovanem letu znašala 34,5 milijona EUR in so se v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 5,7 milijona EUR.

Več>> Novica SURS

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)