V četrtem četrtletju 2009 se je BDP realno zmanjšal za 5,5 odstotka, v letu 2009 pa za 7,8 odstotka.

V četrtem četrtletju 2009 realni padec BDP za 5,5 odstotka
V četrtem četrtletju 2009 se je bruto domači proizvod (BDP) v primerjavi s četrtim četrtletjem 2008 realno zmanjšal za 5,5 odstotka. Zmanjšanje gospodarske aktivnosti je bilo tako v četrtem četrtletju najmanjše med vsem četrtletji leta 2009 in bistveno manjše kot v prvih četrtletjih lanskega leta.
V primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2009 se je BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, realno povečal za 0,1 odstotka, kar je manjši prirast BDP, kot smo ga zabeležili v predhodnih dveh četrtletjih.
V letu 2009 se je BDP po prvi oceni realno zmanjšal za 7,8 odstotka. To je prvo realno zmanjšanje letnega BDP po letu 1992, po velikosti padca pa le malo manjše kot v letu 1991, ko se je BDP realno zmanjšal za 8,9 odstotka. V tekočih cenah je BDP po prvi oceni v letu 2009 znašal 34.894 milijonov evrov, kar je 17.092 evrov na prebivalca. V primerjavi z letom 2008 je bil BDP nominalno manjši za 6,0 odstotka.

Manjši padec BDP zlasti zaradi manjšega padca izvoza
Glavni dejavnik, ki je v zadnjem lanskem četrtletju prispeval k manjšemu zmanjšanju BDP kot v predhodnih četrtletjih, je bil izvoz blaga in storitev. V četrtem četrtletju se je zmanjšal za 3,6 odstotka, pri čemer je bil izvoz blaga realno le malenkost manjši kot v zadnjem četrtletju 2008. Takšno zmanjšanje izvoza je bistveno manjše od padcev v prvih treh četrtletjih lanskega leta, ko se je izvoz realno v povprečju zmanjšal za skoraj dvajset odstotkov na letni ravni.
Uvoz blaga in storitev je bil realno manjši za 8,5 odstotka; tudi to kaže na postopno umirjanje padanja, ki pa je bistveno počasnejše kot pri izvozu. Posledično je saldo menjave blaga in storitev s tujino na gospodarsko rast tudi v četrtem četrtletju 2009 vplival pozitivno v višini 3,6 odstotne točke.

Zmanjševanje investicij ostaja zelo izrazito
V nasprotju z izvozom se bruto investicije še naprej zelo izrazito zmanjšujejo. V zadnjem četrtletju 2009 so bile za 27,7 odstotka realno manjše kot pred letom, kar je skoraj enak padec kot v predhodnih četrtletjih. Bruto investicije v osnovna sredstva so bile manjše za 16,5 odstotka; pri tem so se investicije v gradbene objekte zmanjšale za 17,0 odstotka, investicije v transportno opremo za 29,3 odstotka, investicije v drugo opremo in stroje pa za 14,2 odstotka.
Še naprej se zmanjšujejo tudi investicije v zaloge; spremembe zalog so bile podobno kot v predhodnih četrtletjih tudi v četrtem četrtletju 2009 manjše kot pred letom in so negativno vplivale na gospodarsko rast.

Rast trošenja gospodinjstev ostaja rahlo negativna
Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo so bili v četrtem četrtletju 2009 za 0,9 odstotka manjši kot v zadnjem četrtletju leta 2008. Zmanjšanje trošenja je podobno kot v predhodnih četrtletjih, pri tem pa je opaziti nekoliko manjši padec izdatkov za trajne proizvode v primerjavi z nekaj predhodnimi četrtletji.
Tudi izdatki države za končno potrošnjo so se v četrtem četrtletju 2009 realno zmanjšali, in sicer za 1,4 odstotka. To je prvo realno zmanjšanje končnega trošenja države po letu 1992, pomeni pa tudi, da so bile v zadnjem četrtletju 2009 prav vse kategorije trošenja realno manjše kot v zadnjem četrtletju leta 2008.

Zmanjševanje dodane vrednosti upočasnjeno

Skupna dodana vrednost se je v četrtem četrtletju 2009 v primerjavi s četrtim četrtletjem 2008 realno zmanjšala 5,5 odstotka, kar je manj od padcev v predhodnih četrtletjih. K temu so zlasti prispevale predelovalne dejavnosti; dodana vrednost te dejavnosti se je sicer ponovno zmanjšala (za 4,3 odstotka), vendar je bil padec bistveno manjši od padca v predhodnih četrtletjih (v prvih treh četrtletjih 2009 se je dodana vrednost predelovalnih dejavnosti realno v povprečju zmanjšala za petino).
Dodana vrednost v dejavnosti nepremičnin, najema in poslovnih storitev je bila v četrtem četrtletju 2009 za 7,2 odstotka manjša kot pred letom, dodana vrednost v trgovini je bila manjša za 10,6 odstotka, v gradbeništvu za 18,2 odstotka, v transportu pa za 7,2 odstotka.

Pospešeno padanje zaposlenosti
Slabe gospodarske razmere se čedalje bolj odražajo na trgu dela. Po oceni nacionalnih računov je bila skupna zaposlenost v zadnjem lanskem četrtletju za 4,0 odstotka manjša kot v četrtem četrtletju 2008, v celem letu 2009 pa se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšala za 2,2 odstotka.
Po dejavnostih se je zaposlenost v četrtem četrtletju 2009 najbolj zmanjšala v predelovalnih dejavnostih (za 11,7 odstotka), gradbeništvu (za 7,5 odstotka) in transportu (za 4,3 odstotka), povečala pa zlasti v izobraževanju (za 2,2 odstotka), oskrbi z elektriko, plinom in vodo (za 2,0 odstotka) in zdravstvu (za 1,5 odstotka).

Več>> Novica SURS

(Skupno 114 obiskov, 1 današnjih obiskov)