SURS: Vzgojno-izobraževalna dejavnost glasbenih šol v Sloveniji ob koncu šolskega leta 2008/09 in ob začetku šolskega leta 2009/10 – končni podatki

Ob začetku šolskega leta 2009/10 je bilo v osnovno glasbeno in plesno izobraževanje vključenih 25.000 otrok in mladostnikov, od tega 20.000 osnovnošolcev

V primerjavi s preteklim šolskim letom se je število otrok in mladostnikov, vključenih v osnovno glasbeno in plesno izobraževanje, povečalo za 3,5 %.

Enoletne programe predšolske glasbene vzgoje je obiskovalo 700 otrok, glasbeno in plesno pripravnico 2.900 otrok, v nižjo in višjo stopnjo glasbenega in plesnega programa pa je bilo skupaj vključenih nekaj manj kot 21.400 otrok in mladostnikov.

V zasebnih glasbenih šolah se izobražuje že skoraj 1.500 otrok

V tem šolskem letu deluje v Sloveniji 10 zasebnih glasbenih šol, 2 več kot preteklo šolsko leto, vanje pa je vključenih 1.455 učencev; skoraj tri četrtine teh učencev so vključene v glasbeni program. Za zasebne glasbene šole je značilno, da so specializirane za poučevanje posameznih skupin instrumentov, predvsem instrumentov s tipkami in godal.


Vsak tretji učenec se uči igrati instrument s tipkami, vsak šesti pa instrument iz skupine pihal

Otroci in mladostniki v glasbenih šolah se v največjem številu učijo igrati na instrumente s tipkami, tem sledijo pihala in godala. Izmed posameznih instrumentov pa se največ učencev uči igrati klavir, sledijo violina, kitara in flavta. 4 % vseh učencev so vključeni v program petje.

V šolske orkestre je vključenih 4.600 učencev

V tem šolskem letu deluje v okviru glasbenih šol 173 orkestrskih skupin; vse skupaj štejejo 4.638 članov. Najštevilnejši in tudi številčno najmočnejši so pihalni orkestri: deluje 66 skupin, v njih pa sodeluje skoraj 2000 članov; sledijo godalni orkestri (64 skupin in 1.400 članov), harmonikarski orkestri (teh je 30, štejejo pa nekaj več kot 500 članov) in 13 simfonični orkestri (teh je 13, štejejo pa 700 članov).

V šolskem letu 2008/09 je nižjo ali višjo stopnjo glasbenega in plesnega programa končalo 3.300 otrok

Od skupaj 3.316 učencev, ki so končali izobraževanje, je nižjo stopnjo glasbenega in plesnega programa končalo 2.642, višjo stopnjo tega programa pa 674 otrok. Med otroki, ki so končali nižjo stopnjo tega programa, so bili najštevilnejši otroci, ki so končali učenje igranja na klavir, med otroki, ki so končali višjo stopnjo, pa otroci, ki so končali učenje flavte.

Povprečno 13 učencev na enega učitelja

V šolskem letu 2008/09 je bilo v glasbenih šolah zaposlenih 1.836 učiteljev in 74 korepetitorjev; poučevali pa so 25.000 učencev. En učitelj je torej poučeval povprečno 13 učencev.

Več>> Novica SURS

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)