V študijskem letu 2009/10 je v programe višješolskega strokovnega in visokošolskega študija vpisanih skoraj 115.000 študentov.

Med vpisanimi v terciarno izobraževanje je 42 % moških in 58 % žensk

V študijskem letu 2009/10 je v terciarno izobraževanje vpisanih 114.873 študentov (to je nekoliko več kot v prejšnjem študijskem letu); 85,6 % teh študentov študira na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, 14,4 % pa na višjih strokovnih šolah. Med vpisanimi je 70 % rednih študentov (41 % moških in 59 % žensk), preostali so vpisani izredno (med temi je 44 % žensk in 56 % moških).
Na višje strokovne šole vpisanih več kot 16.000 študentov
V študijske programe višjih strokovnih šol je vpisanih 16.594 študentov (to je več kot v prejšnjem študijskem letu). Največ študentov se izobražuje na naslednjih treh področjih izobraževanja (ISCED 97): Družbene vede, poslovne vede in pravo, Tehnika, proizvodne in predelovalne tehnologije in gradbeništvo ter Storitve. Največji del izrednih študentov, 45,6 %, je vpisan v programe področja Družbene vede, poslovne vede in pravo. Ženske se v največjem številu vpisujejo v programe na področju Družbene vede, poslovne vede in pravo (v tem študijskem letu 57,9 % vseh vpisanih), moški pa v programe na področju Tehnika, proizvodne in predelovalne tehnologije in gradbeništvo (v tem študijskem letu 39,7 % vseh vpisanih).

Vse več študentov, ki po že pridobljeni visokošolski diplomi nadaljujejo študij na naslednji ravni

V vse visokošolske študijske programe na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih v Sloveniji je skupno vpisanih 98.279 študentov. Visokošolske strokovne in univerzitetne programe za pridobitev prve visokošolske diplome obiskuje 84.067 študentov (to je nekoliko manj kot v prejšnjem študijskem letu). Število študentov, ki po že pridobljeni visokošolski diplomi nadaljujejo študij na naslednji stopnji, je v tem študijskem letu za kar 32 % višje kot v prejšnjem.
Vse več zanimanja za študij na samostojnih visokošolskih zavodih
Število samostojnih visokošolskih zavodov v Sloveniji, ki izvajajo javno veljavne visokošolske programe, je vsako leto višje, prav tako tudi število študentov na teh zavodih. Skupno število študentov na univerzah je v tem letu za slaba 2 % nižje kot v prejšnjem študijskem letu, skupno število študentov na samostojnih visokošolskih zavodih pa je višje, in sicer kar za 26,6 %. V tem študijskem letu je tako v samostojne visokošolske zavode skupno vpisanih 9.198 študentov ali 9,4 % vseh študentov, vpisanih v visokošolske programe; 59 % teh študentov je vpisanih izredno.

V visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe, prilagojene Bolonjski deklaraciji, vključenih skoraj 60 % študentov

V primerjavi s študijskim letom 2008/09 so univerze in samostojni visokošolski zavodi akreditirali precej novih oziroma po bolonjskih načelih preoblikovanih študijskih programov. V visokošolske strokovne in univerzitetne programe, ki so usklajeni z Bolonjsko deklaracijo, je v letošnjem študijskem letu vpisanih 57.305 študentov ali 58 % vseh študentov, ki so vključeni v visokošolske programe. Univerze in samostojni visokošolski zavodi izvajajo v študijskem letu 2009/10 v 1. letnikih v celoti le nove, po bolonjskih načelih sestavljene študijske programe 1. stopnje.
V magistrske študijske programe (2. bolonjska stopnja) vpisanih skoraj 9 % vseh študentov, ki so vključeni v visokošolske programe
V letošnjem študijskem letu je v magistrske študijske programe (2. bolonjske stopnje) vpisanih 8.440 študentov ali 8,6 % vseh študentov, ki so vključeni v visokošolske programe. Od tega jih je 1.688 vpisanih v enovit magistrski študijski program (2. bolonjske stopnje), to je še enkrat več kot v prejšnjem študijskem letu.

Več>> Novica SURS

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)