V študijskem letu 2010/11 je v programe višjega strokovnega in visokošolskega študija vpisanih 107.134 študentov.

Letos vpisanih precej manj študentov kot prejšnje študijsko leto

V terciarno izobraževanje je v študijskem letu 2010/11 vpisanih 107.134 študentov ali 7.739 manj kot v št. letu 2009/10. Precej manj je izrednih študentov, in sicer predvsem v programih s področja Družbene vede, poslovne vede in pravo (skoraj 6.000 študentov manj). Le v programih s področja Zdravstvo in sociala je število vpisanih letos nekoliko višje.

Na višje strokovne šole spet vpisanih manj kot 16.000 študentov

Na višje strokovne šole je letos vpisanih 15.595 študentov. Izrednih študentov je kar za 1.500 manj, rednih študentov pa je celo za 500 več kot v lanskem študijskem letu. Ker gre predvsem za upad študentov v programih s področja Družbene vede, poslovne vede in pravo, ki zanima predvsem žensko populacijo, pomeni, da je upadlo večinoma število vpisanih študentk. Na 29 javnih višjih strokovnih šol je vpisanih več kot 11.000 študentov, drugi pa obiskujejo študijske programe 31 zasebnih višjih strokovnih šol. Dve izmed zasebnih šol izvajata tudi študijske programe s koncesijo.

Tudi na visokošolskem študiju vse manj izrednih študentov

V vse visokošolske študijske programe na univerzah in v samostojnih visokošolskih zavodih v Sloveniji je skupno vpisanih 91.539 študentov. Visokošolske strokovne in univerzitetne programe za pridobitev prve visokošolske diplome obiskuje 78.239 študentov. Število teh študentov je vsako leto nižje: v primerjavi z lanskim študijskim letom je vpisanih skoraj 6000 manj, pred petimi leti (št. leto 2005/06) pa je bilo dodiplomskih študentov kar 14.000 več kot letos. Število izrednih študentov se je v primerjavi z lanskim letom znižalo za 21,7 %. Tako je letos v omenjene programe redno vpisanih kar 82 % študentov.
V visokošolske podiplomske programe pa je letos vpisanih 13.300 študentov. V primerjavi s prejšnjimi leti opažamo zanimiv preobrat v razmerju med rednimi in izrednimi študenti visokošolskega podiplomskega študija: v letošnjem študijskem letu je namreč več kot prejšnja leta redno vpisanih podiplomskih študentov (59 %); razlog za to je najbrž hitro rastoče število študentov magistrskega študija 2. bolonjske stopnje.

Samostojni visokošolski zavodi vpisali več študentov

Število samostojnih visokošolskih zavodov v Sloveniji, ki izvajajo javno veljavne visokošolske programe, je vsako leto višje. Čeprav je skupno število študentov, vpisanih na visokošolski študij, letos precej nižje, se je število vpisanih v študijske programe na samostojnih visokošolskih zavodih tudi letos opazno povečalo. V tem študijskem letu je v samostojne visokošolske zavode skupno vpisanih 9.922 študentov ali že več kot 10 % vseh študentov, vpisanih v visokošolske programe. 43 % teh študentov študira redno.

V visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe, prilagojene Bolonjski deklaraciji, vključenih že skoraj tri četrt študentov

Že v lanskem študijskem letu so univerze in samostojni visokošolski zavodi razpisovali le nove, po bolonjskih načelih sestavljene študijske programe, zato število študentov, ki študirajo še po stari zakonodaji, hitro upada. V visokošolske strokovne in univerzitetne programe, ki so usklajeni z Bolonjsko deklaracijo, je v letošnjem študijskem letu vpisanih 66.781 ali 73 % vseh visokošolskih študentov.

Vir: SURS, 16. 5. 2011

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)