V višješolsko in visokošolsko izobraževanje so v študijskem letu 2011/12 vpisani 104.003 študentje ali 3.131 manj kot v študijskem letu 2010/2011 in celo preko 10.000 manj kot pred dvema letoma. Kot v študijskem letu 2010/11 je tudi v študijskem letu 2011/12 največji upad mogoče zaznati med izrednimi študenti, in sicer predvsem v programih s področja Družbene vede, poslovne vede in pravo. Le v programih s področij Zdravstvo in sociala ter Znanost, matematika in računalništvo je število vpisanih letos nekoliko višje.

Na višje strokovne šole so letos vpisani 14.403 študentje. Medtem ko je število rednih študentov v primerjavi s študijskim letom 2010/11 ostalo nespremenjeno, je izrednih študentov 1.000 manj. Ker gre predvsem za upad študentov v programih s področja Družbene vede, poslovne vede in pravo, ki zanima predvsem žensko populacijo, to pomeni, da je upadlo večinoma število vpisanih študentk.
Na javne višje strokovne šole je vpisanih skoraj 11.000 študentov, drugi pa obiskujejo študijske programe zasebnih višjih strokovnih šol.

V vse visokošolske študijske programe na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih v Sloveniji je skupno vpisanih 89.600 študentov.
Visokošolske strokovne in univerzitetne programe za pridobitev prve visokošolske diplome obiskuje 73.633 študentov. Število teh študentov je vsako leto nižje: v primerjavi z lanskim študijskim letom je vpisanih skoraj 5000 manj, pred petimi leti (študijsko leto 2005/06) pa je bilo dodiplomskih študentov skoraj 19.000 več kot letos. Število izrednih študentov se je v primerjavi z lanskim letom spet znižalo, tako da je letos v omenjene programe redno vpisanih kar 83 % študentov.
V visokošolske podiplomske programe je letos vpisanih 15.967 študentov. Še pred dvema letoma so bili redni študenti na podiplomskem študiju v manjšini, pred petimi leti jih je bila samo petina. Lani pa je njihov delež skokovito narastel in v študijskem letu 2011/12 dosegel dve tretjini vseh podiplomskih študentov. Razlog za to je najbrž hitro rastoče število študentov magistrskega študija 2. bolonjske stopnje.
Število samostojnih visokošolskih zavodov v Sloveniji, ki izvajajo javno veljavne visokošolske programe, je vsako leto višje. Čeprav je skupno število študentov, vpisanih na visokošolski študij, letos spet nižje, se je število študentov, vpisanih v študijske programe na samostojnih visokošolskih zavodih, tudi letos povečalo. V tem študijskem letu je v samostojne visokošolske zavode skupno vpisanih 10.151 študentov ali že več kot 11 % vseh študentov, vpisanih v visokošolske programe. 43 % teh študentov študira redno.

Le še petina študentov visokošolskega študija študira po stari zakonodaji. Že tretje študijsko leto so univerze in samostojni visokošolski zavodi razpisovali le nove, po bolonjskih načelih sestavljene študijske programe, zato število študentov, ki študirajo še po stari zakonodaji, hitro upada. V visokošolske programe, ki so usklajeni z Bolonjsko deklaracijo, je v letošnjem študijskem letu vpisanih 73.765 ali 82 % vseh visokošolskih študentov.

Vir: SURS, 16. 5. 2012

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)