Statistični urad RS objavlja v podatkovni bazi SI-STAT podrobne končne podatke o zaposlenih osebah po višini bruto in neto plače za Slovenijo v letu 2011 (več: SURS, 28. 10. 2013a).

Objavlja pa tudi začasne podatke za leto 2012:

V letu 2012 je prejelo nižjo bruto plačo od povprečne 65,6 %, nižjo neto plačo od povprečne pa 63,3 % zaposlenih oseb:

  • Plača dveh tretjin zaposlenih oseb nižja od povprečne
  • Povprečne plače v javnem sektorju višje, v zasebnem sektorju pa nižje od povprečne slovenske
  • Med zaposlenimi osebami z najnižjimi in najvišjimi bruto plačami jih največ dela v predelovalnih dejavnostih
  • V drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih največ zaposlenih prejelo najnižje plače, v rudarstvu pa jih je največ prejelo najvišje plače

Ker je v letu 2012 več kot pol zaposlenih v javnem sektorju in skoraj 59 % zaposlenih v sektorju država imelo višje- ali visokošolsko izobrazbo, so bili zneski plač 45 % zaposlenih v javnem sektorju in 47 % zaposlenih v sektorju država razporejeni v zgornjih šest kvantilnih razredov porazdelitve; to pomeni, da so bile bruto plače teh zaposlenih enake ali višje od 1.712 EUR. V zasebnem sektorju je imelo višje- ali visokošolsko izobrazbo le okoli 21 % zaposlenih, zato se je v prvih osem kvantilnih razredov razporedilo malo več kot pol zaposlenih oseb; to pomeni, da so bile bruto plače skoraj polovice oseb (49,5 %), zaposlenih v zasebnem sektorju, enake ali višje od 1.159 EUR.

Več informacij: SURS, 28. 10. 2013b

(Skupno 44 obiskov, 1 današnjih obiskov)