Na spletni strani SURS-a so z dne 7. 6. 2013 objavljeni podatki o zavodih, domovih in drugih ustanovah za nastanitev otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, Slovenija, 2012 – končni podatki.

  • V letu 2012 je bilo v institucionalno varstvo vključenih 1.308 otrok s posebnimi potrebami; 1.179 teh otrok je bilo v celodnevnem, 129 pa v dnevnem varstvu. V primerjavi s preteklim letom se je njihovo število zmanjšalo za skoraj 2 %, v primerjavi z letom 2005 pa za 18 %.
  • V centrih za usposabljanje, delo in varstvo 445 otrok in mladostnikov z zmerno, s težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju
  • V domski oskrbi 265 otrok s funkcionalnimi motnjami in 201 otrok z lažjimi ali zmernimi motnjami v duševnem razvoju
  • V zavodih in domovih za čustveno in vedenjsko motene otroke in mladostnike skoraj 400 otrok in mladostnikov
(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)