V domskem varstvu centrov za usposabljanje, delo in varstvo nekaj manj kot 400, v dnevnem varstvu pa nekaj več kot 140 otrok in mladostnikov z zmerno, s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Otroci in mladostniki se v centrih izobražujejo po posebnem izobraževalnem programu. Obvezni del traja 9 let in obsega tri stopnje, otroci pa lahko v izobraževanju ostanejo še nadaljnjih 6 let, vse do dopolnjenega 21. leta starosti. V letu 2010 je bilo tako v obvezni del osnovnošolskega programa vključenih 70 % vseh otrok, v neobvezni del oz. v 4. in 5. stopnjo pa 30 % vseh otrok.

V domskem varstvu 258 otrok s funkcionalnimi motnjami in 233 otrok z lažjimi ali zmernimi motnjami v duševnem razvoju, v zavodih in domovih za čustveno in vedenjsko motene otroke in mladostnike pa skoraj 400 otrok in mladostnikov.

Več informacij: SURS, 8. 6. 2011

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)