Odbor strokovnjakov za otrokove pravice Sveta Evrope (CAHENF) je na svojem 3. sestanku, ki je potekal med 22. in 24. novembrom 2017 v Strasbourgu, sprejel priporočilo odboru ministrskih namestnikov za sprejem Smernic za spoštovanje, zaščito in uresničevanje otrokovih pravic v digitalnem okolju. Zasedanja se je udeležil tudi generalni direktor direktorata za družino mag. Andrej Del Fabro.

Odbor ekspertov priporoča državam, članicam Sveta Evrope, naj za zaščito otrokovih pravic v digitalnem okolju, pregledajo svojo zakonodajo in jo posodobijo ter sprejmejo še druge potrebne ukrepe za enak dostop otrok do digitalnega okolja, ne glede na osebne okoliščine ter za zagotavljanje zaščite otrok pred izkoriščanjem. 

Pri sprejemu vseh ukrepov in pri obravnavi konkretnih primerov za zaščito otroka v digitalnem okolju je potrebno slediti načelu največje koristi otroka in ohranjati otrokovo dostojanstvo

Države morajo pri zagotavljanju pravic otrok v digitalnem okolju sodelovati z drugimi deležniki ter spodbujati medsebojno medsektorsko sodelovanje. V mednarodnem okolju se države spodbuja, da med seboj izmenjujejo dobre prakse iz svojega okolja.

Odbor je določil tudi prioritetna področja za naslednje leto, in sicer bo nadaljeval delo na področju udeležbe otrok v postopkih, ki se nanašajo na njih, zaščite otrok v migracijah, poleg tega bo začel delo na oceni učinkovitosti politik in izdatkov, namenjenih otrokom. Odbor bo države še naprej podpiral pri krepitvi otrokom prijaznih storitev, zlasti s področja sociale in zdravja ter otrokom prijaznega pravosodja.

Vir: MDDSZ, 24. 11. 2017

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)