21.  oktobra 2009 je Odbor ministrov Sveta Evrope potrdil Kodeks dobrih praks vključevanja civilne družbe v procese odločanja, ki obravnava načela, smernice, orodja in mehanizme aktivnega vključevanja NVO v procese odločanja. Ministri držav članic Sveta Evrope so Kodeks, ki ga je pred tem oblikovala Konferenca mednarodnih NVO Sveta Evrope, potrdili kot referenčni dokument Sveta Evrope ter vlade, parlamente, lokalne oblasti držav članic pozvali k njegovi implementaciji.

CNVOS v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, sekretariatom Konference mednarodnih NVO, 12. – 13. 11. 2009 v Ljubljani v okviru slovenskega predsedstva SE organizira mednarodno konferenco o participaciji civilne družbe v Evropi, katere namen bo promocija dokumenta in njegovega uveljavljanja na lokalni in nacionalni ravni.

Vir>> CNVOS

Več>> Kodeks dobrih praks vključevanja civilne družbe v procese odločanja

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)