Na skupni seji, ki je potekala 20. oktobra, sta o osnutku Nacionalnega programa visokega šolstva (NPVŠ) 2011-2020 razpravljala Svet RS za visoko šolstvo ter Svet za znanost in tehnologijo RS. Minister Gregor Golobič je v uvodu predstavil vsa mnenja, pohvale in kritike, ki so bila do sedaj izrečena o osnutku NPVŠ 2011-2020 v okviru organiziranih javnih razprav, se pojavila v medijih ali so bila pisno poslana na ministrstvo.

Pri nekaterih točkah (npr. status zaposlenih ali avtonomija univerze) je bilo moč slišati tako pozitivne kot negativne opredelitve do predloga v osnutku NPVŠ in so si mnenja nasprotna. Minister je nato predstavil trenutna razmišljanja in opredelitev do posameznih negativnih kritik o predlogih v NPVŠ 2011-2020.

V osnutku NPVŠ je potrebno bolje opredeliti zapise o: statusu javnih uslužbencev ter nove opredelitve, če bodo izstopili iz javnega sistema; financiranju izvrševanja NPVŠ; vključitvi in opredelitvi višjih strokovnih šol; doseganju profilacije visokošolskih inštitucij; vključevanju doktorskih študentov v pedagoški proces; ter natančneje opredeliti institucionalne akreditacije.

Potrebno je pravičneje in bolje urediti t.i. “delni študij”; izvajanje doktorskega študija pod okriljem univerz; fleksibilneje urediti sistem habilitacij; stroške študija kriti s strani države samo na javnih in koncesioniranih zavodih; povečati odgovornost študentov za študij tako, da ob neuspehu za 2. in 3. stopnjo vračajo stroške, ko dosežejo primerno raven dohodka.

Glede enotne strukture študija je omenil, da je v trenutnem rigidnem sistemu organiziranja študijskih programov enotno trajanje primerna rešitev, da pa se eventuelno lahko opredeli fleksibilnost ob večji fleksibilnosti izvajanja študijskih programov.

Institucionalna binarnost zaenkrat ostaja odprta točka v NPVŠ.

V razpravi so bile izrečene tudi pohvale o NPVŠ, podano je bilo mnenje, da predlogi predstavljajo spremembe v pravi smeri. Dr. Maja Makovec Brenčič je poudarila usmerjenost na kakovost in prevzem odgovornosti s strani NAKVIS. Pozitivne vidike so podali tudi drugi člani obeh svetov. Pomisleki so bili še vedno v največji meri usmerjeni na vprašanje institucionalne binarnosti. Prav tako so rektorji univerz izpostavili, da se jasneje opredeli vprašanje statusa univerz.

Vir: MVZT, 21. 10. 2010

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)