V ponedeljek, 13. julija 2015, je potekala ustanovna seja novih članov Sveta Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod), saj je dosedanjim članom 6 julija 2015 potekel mandat. Gre za pomemben organ upravljanja Zavoda, ki spremlja izvajanje ukrepov na trgu dela, finančno in materialno poslovanje Zavoda, sprejema zaključni račun, poslovno poročilo ter poslovni načrt Zavoda ter odloča o vseh drugih vprašanjih, pomembnih za delovanje Zavoda.

Po Zakonu o urejanju trga dela Svet Zavoda sestavlja 13 članov, med katerimi šest članov imenuje Vlada RS, in sicer tri iz ministrstva, pristojnega za delo, enega iz ministrstva, pristojnega za finance in po enega iz ministrstva za šolstvo ter visoko šolstvo. Tri člane imenujejo delodajalska združenja na ravni države, tri pa reprezentativni sindikati, medtem ko enega člana izvolijo delavci Zavoda. Z imenovanjem novih članov so dani zakonski pogoji za pričetek njegovega delovanja, to pa tudi pomeni, da se lahko izvoli nov predsednik in podpredsednik tega organa. Novi predsednik Sveta Zavoda je tako za dve leti postal Drago Delalut kot predstavnik delodajalcev, sicer tudi predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, podpredsednica pa je postala Nadja Goetz iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture kot predstavnica sindikatov. Mandat novega Sveta Zavoda traja 4 leta. Člani so se na 1. ustanovni seji dogovorili, da jeseni vodstvo Zavoda podrobneje predstavi naloge in pristojnosti Zavoda, saj je z novim mandatom Sveta Zavoda imenovanih kar nekaj novih članov, poleg tega pa so člani tudi potrdili predlog k zaposlitvi treh javnih uslužbencev za določen čas zaradi nadomeščanja zaposlenih, ki delajo v okviru projektov.

Vir: ZRSZ, 14. 7. 2015

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)