V letu 2009 je bilo v Sloveniji izdanih 6.139 naslovov knjig in brošur, med katerimi je bilo največ, 37 %, romanov. V letu 2009 so se v primerjavi z letom 2005 cene knjig zvišale za 4,3 %, cene časopisov pa za 27,8 %.

Konstantna dejavnost knjižnic v Sloveniji

Narodna in univerzitetna knjižnica je osrednja slovenska knjižnica, v letu 2009 pa je izposodila več kot 220.000 enot gradiva. Lahko jo uvrščamo tudi med visokošolske knjižnice. Te so v letu 2009 štele 72 izposojevališč, iz katerih so izposodile več kot 2 milijona enot gradiva.

Število splošnih knjižnic ostaja enako – v letu 2009 jih je bilo 60 – med te pa uvrščamo tudi splošno knjižnico v Trstu. Skupaj so uporabnikom v tem letu izposodili 24 milijonov knjig ter drugega gradiva. Specialnih knjižnic, ki delujejo predvsem v podjetjih, je bilo 151 v letu 2009, izposodile pa so 330.000 enot gradiva, od tega največ knjižnega.

Pomembno vlogo v šolah igrajo šolske knjižnice. Izposojevališč šolskih knjižnic je bilo 895 v letu 2009, torej 1 manj kot ob zadnjem popisu šolskih knjižnic leta 2006. Največ je bilo knjižnic v okviru osnovnih šol (81,4 %), sledile so jim knjižnice v srednjih šolah (13,1 %), knjižnice v glasbenih šolah (3,2 %), knjižnice v dijaških domovih (1,8 %) in knjižnice v višjih strokovnih šolah (0,5 % od vseh šolskih knjižnic).

Vir: SURS, 21. 4. 2011

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)