V Uradnem listu št. 79 (pdf) z dne 7. oktobra 2011 je objavljen na strani 10169 Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je rezultat dolgotrajnih zahtev SVIZ-a za ureditev oz. izenačitev položaja (kar zadeva pravico do dodatnih dni dopusta) zaposlenih v razvojnih oddelkih vrtcev z zaposlenimi v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami in šolah s prilagojenim programom. Če poenostavimo – aneks spreminja 47. člen kolektivne pogodbe, ki govori o dolžini letnega dopusta, in določa, da se poveča letni dopust zaradi dela z otroki s posebnimi potrebami tudi zaposlenim v razvojnih oddelkih vrtcev. Doslej so bili do dodatnih dni dopusta namreč upravičeni le zaposleni v zavodih za izobraževanje otrok … s posebnimi potrebami in šolah s prilagojenim programom.

Aneks dopolnjuje kolektivno pogodbo še v prvi in drugi alineji četrte točke 47. člena KP VIZ. Zahteva SVIZ za spremembo te točke je temeljila na neupravičenosti diskriminacije očetov glede pravice do dodatnih dni dopusta v primerjavi z materami. Člen je namreč doslej dodatne dneve dopusta določal le materam in pa tistim očetom, ki so samohranilci.
Pred spremembo člena se je »delavcu glede na socialne in zdravstvene razmere letni dopust povečal:
– materi in očetu-samohranilcu za vsakega otroka do 7. leta starosti za 2 dni,
– materi in očetu-samohranilcu za vsakega otroka nad 7 let do 15. let starosti za 1 dan …«.

Aneks črta besedilo »materi in očetu-samohranilcu« ter se tako po novem 4. točka 47. člena KP VIZ glasi:
»Delavcu se glede na socialne in zdravstvene razmere letni dopust poveča:
– za vsakega otroka do 7. leta starosti 2 dni,
– za vsakega otroka nad 7 let do 15. let starosti za 1 dan …«.

Aneks je začel veljati dan po objavi v Uradnem listu, vendar pa se določba glede upravičenosti do dodatnih dni dopusta tudi za zaposlene v razvojnih oddelkih vrtcev začne uporabljati 1. januarja 2012, medtem ko se določba glede enakih pravic do dodatnih dni dopusta za matere in očete začne uporabljati 1. januarja 2014.

 

Vir: SVIZ, 10. 10. 2011

(Skupno 36 obiskov, 1 današnjih obiskov)