V družbah po vsem svetu predstavlja izobraževanje izhodiščno točko razvoja. V številnih državah vpeljujejo v izobraževalni sistem nove, učinkovite metode in izmenjava izkušenj pomeni dragoceno priložnost, ki jo velja izrabiti. In prav z namenom izpostaviti najboljše prakse predvsem v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju so se na mednarodnem posvetu o učiteljskem poklicu (The International Summit on the Teaching Profession) 16. in 17. marca letos v New Yorku zbrali šolski ministri, vodje učiteljskih sindikatov, izobraževalnih organizacij ter učitelji iz držav z visoko učinkovitimi in hitro napredujočimi izobraževalnimi sistemi (upoštevajoč dosežke učencev v raziskavi PISA 2009).

Srečanja, ki so ga pripravili zvezno ministrstvo za šolstvo v ZDA, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), mednarodno združenje sindikatov Izobraževalna internacionala (Education International) in nekateri drugi, sta se na povabilo zveznega ministra za šolstvo v ZDA Arneja Duncana udeležila tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in šolski minister dr. Igor Lukšič. Slednje – namreč skupna udeležba šolskih ministrov in vodilnih sindikalistov s področja izobraževanja – je posamezni državi sploh omogočilo navzočnost na tem mednarodnem srečanju. Med drugimi merili, na podlagi katerih so se posamezne države, tudi Slovenija, uvrstile na seznam vabljenih, pa so bili dobri dosežki učencev v raziskavi PISA (zaradi neizpolnjevanja tega kriterija denimo na srečanje niso vabili Švedske), izrazit napredek v rezultatih, doseženih v sklopu te raziskave, po letu 2000 in izpeljava obsežnih reform v šolstvu z namenom izboljšati izobraževalne razmere in dosežke.

Temeljno sporočilo te nadvse pomembne konference – sploh prve, na kateri so v tako številčni zasedbi za »skupno mizo« sedli mednarodni predstavniki šolske oblasti in resornih sindikatov – je bilo, da je mogoče izboljšati kakovost izobraževanja le ob tesnem sodelovanju med vladami in učiteljskimi organizacijami, torej s socialnim dialogom. V zvezi s tem je ob zgledu slovenskih reform v šolstvu po letu 1990 navzočim o pomenu sodelovanja učiteljev praktikov pri spremembah in usklajevanju z reprezentativnimi sindikati spregovoril tudi glavni tajnik SVIZ.

Več: SVIZ, 22. 3. 2011

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)