Na spletni strani Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) najdemo zapis, da  je 10. februarja letos na ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Stanislavo Setnikar Cankar naslovil naslednja vprašanja, ki so jih sindikalne zaupnice in zaupniki iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih pripravili zanjo ob izobraževalnem seminarju, ki je potekal v začetku februarja v Portorožu:

– Zakaj so nekatere ure dodatne strokovne pomoči za učence sistemizirane, druge pa ne?

– Zakaj ministrstvo z vsebino svojih okrožnic »nagovarja« ravnatelje, da z izvajanjem le teh, kršijo zakone in pravice zaposlenih?

– Kdaj bo ministrstvo nakazalo šolam vsa sredstva potrebna za izplačilo 2. polovice ¾ plačnih nesorazmerij? Ali ste zaposlenim na ministrstvu že izplačali drugi del ¾ in v kolikšnem deležu ali v celoti?

– Katere varčevalne ukrepe je ministrstvo že izvedlo znotraj ministrstva za svoje zaposlene?

– Ali je delo učiteljev v zasebnih šolah enako vrednoteno kot v javnih? Koliko učencev s posebnimi potrebami (z odločbami) je vključenih v zasebne šole?

– Kakšno je stališče ministrstva glede plačanih oziroma volonterskih pripravništev in ali bo kaj novega na tem področju v letu 2015?

– Čemu služi Zavod za šolstvo, kakšno je njegovo delo, poslanstvo?

– Kaj bo ministrstvo storilo za omejitev pravic staršev in predvsem pravice do vmešavanja v delo učiteljev in delovanje šole?

– Ministrstvo naj zagotovi bolj enotno ureditev doprinosa (delovne ure za šolske počitnice) po slovenskih šolah. Nadzor nad samovoljnim ravnanjem ravnateljev pri razporejanju dodatnih delovnih ur (iz doprinosa) v času pouka oz posameznim skupinam delavcev.

– Kako je s sredstvi za šolo v naravi? Načrtujemo jih za novo šolsko leto, starše v naprej obvestimo o ceni, v kateri smo že upoštevali sredstva ministrstva. Ali bodo morali izpad sredstev s strani ministrstva doplačati starši?

– Kdaj boste delo z učbeniškim skladom vnesli v sistemizacijo del strokovnih delavcev?

– Na katerih strokovnih podlagah temeljijo vaši predlogi o zmanjšanju števila strokovnih delavcev svetovalne službe oz zviševanja normativa za zaposlovanje svetovalnih delavcev? Kdo strokovno podaja tovrstne predloge?

Celotna novica in vir: SVIZ, 13. 2. 2015

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)