Pred zborom Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ je potekala razprava z ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorjem Golobičem o osnutku Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 (NPVŠ). V razpravo so se s svojimi vprašanji in stališči vključili tako SVIZ-ovi sindikalni zaupniki kot predstavniki drugih sindikatov z visokošolsko-raziskovalnega področja ter predstavnik Študentske organizacije Slovenije. V debati je bilo govora zlasti o finančni zapostavljenosti zaposlenih v visokem šolstvu v okviru javnega sektorja. Ena osrednjih tem je bila zapostavljenost zaposlenih v visokem šolstvu v primerjavi z delavci s podobno izobrazbo in stopnjo odgovornosti kot v drugih delih javnega sektorja. Prav to naj bi negativno vplivalo na načrtovan dvig kakovosti, saj obstaja bojazen, da se bodo perspektivni mladi kadri izogibali zaposlitvam v visokem šolstvu. Visokošolski minister je ob tem ocenil, da bo znotraj piramide sistema plač v javnem sektorju kakovostni premik težko dosegljiv.

Zaupniki SVIZ-a so precejšnjo skrb izrazili tudi ob vprašanju predlagane ločitve delovnega mesta od naziva. Obstaja namreč bojazen, da bodo vodstva univerz zaradi varčevanja za isto delovno mesto raje zaposlovala docente kot pa redne oz. izredne profesorje.

Minister Golobič je priznal, da umestitev v sistem javnih uslužbencev za nobeno sfero ni tako usodna, kot je za visokošolsko. Po njegovem prav ujetost v piramido sistema plač v javnem sektorju predstavlja eno največjih težav za uresničitev ciljev, ki so zapisani v osnutku NPVŠ. Je pa po njegovem na akademski skupnosti sami, da si izbori spremembe, če ocenjuje, da bi bilo tako zanjo najboljše.

Več: SVIZ, 4. 10. 2010

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)