Na volilnem zboru Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, ki je bil prav na svetovni dan učiteljev izveden v Ljubljani, je kot gost sodeloval tudi minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič. V uvodnem nagovoru je spregovoril o nekaterih zadnjih dogajanjih na področju vzgoje in izobraževanja (poenotenje termina zimskih počitnic, proračunska sredstva za izobraževanje, zakonske spremembe, ki so v pripravi, nacionalno preverjanje znanja …), zanimivejši pa je bil drugi del, ko so mu udeleženci zastavljali vprašanja in je minister odgovarjal na le-ta.

Sicer je bil zbor sklican, da bi zaupnice in zaupniki izvolili novo vodstvo sindikalne konference za mandatno obdobje 2010-2014, vendar je bilo zaradi nesklepčnosti odločeno, da bodo volitve izvedene naknadno na korespondenčni seji. V prispevku so našteti kandidati za organe sindikalne konference in objavljeni nekateri video posnetki z včerajšnjega zbora:

  • uvodni nagovor ministra za šolstvo in šport,
  • odgovori ministra na vprašanja o enotnem merjenju delovnega časa (doprinosu), medgeneracijskem povezovanju in nacionalnem preverjanju znanja,
  • o merjenju delovnega časa, 119. členu ZOFVI ter doprinosu,
  • predlagani zakon o javnih zavodih, ki govori o združevanju osnovnih šol in vrtcev pod isto upravo brez soglasja zaposlenih,
  • pismo o problematiki razredništva,
  • vprašanje glavnega tajnika SVIZ ministru glede odpovedi kolektivnih pogodb,
  • težave pri organizaciji šolske prehrane,
  • ministrovo stališče o zgodbi “5.a člen”.

Vir: SVIZ, 6. 10. 2010

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)