SVIZ se ne strinja z načrti Ministrstva za šolstvo in šport, da se šolam odvzame sredstva za dodatno izobraževanje in spopolnjevanje učiteljev in poziva ministrstvo k treznemu premisleku o dolgoročnih negativnih posledicah tega enostransko pripravljenega predloga in posledično k njegovemu čimprejšnjemu umiku.

 

Po navedbah sindikata je ministrstvo osnovnim šolam ter osnovnim šolam s prilagojenim programom v času počitnic poslalo okrožnico, v kateri opisuje otežen javnofinančni položaj pri nas, zaradi katerega je vlada pristopila k pripravi rebalansa proračuna za letošnje leto. Rebalans na področju vzgoje in izobraževanja prinaša tudi krčenje tekočih in investicijskih izdatkov na področju osnovnega šolstva, in sicer za nabavo učil in učnih pripomočkov ter izobraževanja delavcev.

Vir: SVIZ, 12. 8. 2011

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)