Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je reprezentativne sindikate javnega sektorja za prihajajočo sredo (3. novembra) znova povabila k podpisu Aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor in Dogovora o ukrepih na področju plač v prihodnjih dveh letih. Ob tem je ministrica na javne uslužbence naslovila tudi posebno pismo in vodje sindikatov prosila, da z njim seznanijo svoje članice in člane.

Ministrica v pismu izpostavlja, da gre pri predlaganih ukrepih za poskus, da bi zagotovili javno-finančno še možen obseg stroškov dela v javnem sektorju, obenem pa bi kljub krizi ohranili plačni položaj zaposlenih oz. bi ga čim manj prizadeli.

Kot je znano, sta bila prva dva poskusa podpisovanja aneksa in dogovora neuspešna, saj se je za podpis odločilo le šest od 29 reprezentativnih sindikatov (potreben pa bi bil pristanek večine). Po noveli plačnega zakona, ki je stopila v veljavo v soboto (30. oktobra), pa bo mogoče veljavnost aneksa doseči tudi z manjšim številom sindikatov, ki pa morajo skupaj zastopati vsaj 40 odstotkov zaposlenih v javnem sektorju iz vsaj štirih dejavnosti. Sindikate, ki nameravajo v sredo pristopiti k podpisu, ministrica prosi, da s seboj prinesejo tudi izjavo, iz katere bo razvidno število članov sindikata. Če k podpisu znova ne bo pristopila večina sindikatov, se bo namreč veljavnost aneksa tokrat presojala še po drugem kriteriju.

Več: SVIZ, 31. 10. 2010

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)