Državna sekretarka na šolskem ministrstvu Alenka Kovšca je s svojima sodelavcema – dr. Andrejo Barle Lakota, direktorico Urada za razvoj šolstva, in mag. Darkom Krašovcem, generalnim sekretarjem – na sedežu SVIZ na Oražnovi ulici 3, v Ljubljani predstavila zadnjo različico Predloga Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je že v medresorskem usklajevanju.

V uvodnem delu srečanja je državna sekretarka poudarila, da je namen omenjenega zakona na novo opredeliti postopek usmerjanja, ki bo lahko v večji meri zagotovil usmerjanje otrok v skladu z njihovimi posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Ob tem je kot bistvene prvine novega zakona izpostavila spremembo definicije otrok s posebnimi potrebami, tri vrste dodatne strokovne pomoči (pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir, težav oziroma motenj, svetovalno storitev in učno pomoč) in oblikovanje strokovnih svetovalnih centrov. Po mnenju Ministrstva za šolstvo in šport je med pomembnejšimi členi novega zakona 19. člen, ki ureja prehajanje med vzgojno-izobraževalnimi programi z enakovrednimi in nižjim izobrazbenim standardom in ob tem bistveno vprašanje, ali so otroci s posebnimi potrebami sposobni pri vseh predmetih delati po enakovrednem standardu. Kot zelo pomemben za SVIZ je bil izpostavljen 21. člen zakona, ki naj bi uredil kadrovske pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Po mnenju predstavnikov ministrstva je namreč zdaj stanje na tem področju nevzdržno, saj naj bi po njihovih podatkih zagotavljali učno pomoč za otroke s posebnimi potrebami številni različni profili strokovnih delavcev. Skladno z novo ureditvijo naj bi dodatno strokovno pomoč, ki se izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev oziroma težav ali kot učna pomoč, izvajali strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje, slednje pa naj bi določil minister v posebnem pravilniku. V le-tem naj bi natančno opredelil, kdo lahko izvaja kaj, ob tem pa bi bilo določeno tudi prehodno obdobje, v katerem bi kader z neustrezno izobrazbo lahko pridobil zahtevano znanje. Dr. Andreja Barle Lakota je pojasnila, da je to področje treba urediti zaradi utrditve strokovnosti na tem področju in predvsem v korist otrok s posebnimi potrebami. V SVIZ se s slednjim strinjajo, a smo ministrstvu jasno povedali, da morajo ob tem natančno vedeti, kako bi omenjene spremembe vplivale na zaposlene v vzgoji in izobraževanju.

Med novostmi v zakonu je tudi regijsko uravnovešeno oblikovanje strokovnih centrov, ki naj bi zagotavljali učinkovitejšo strokovno obravnavo in podporo učiteljem v večinskih šolah in vrtcih. S tovrstnimi centri se bo vzpostavila povezava med posebnimi in rednim šolskim sistemom po zgledu mnogih evropskih držav.

Ob koncu srečanja so se s predstavniki ministrstva dogovorili, da jim bodo na sestanku posredovane predloge k Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami posredovali formalno tudi v pisni obliki, in sicer do konca tega tedna, tj. do 14. januarja.

Vir: SVIZ, 10. 1. 2011

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)