Ob stoletnici dogodka, v poklon kateremu se praznuje mednarodni dan žena, je Izobraževalna internacionala (EI – Education international) v sodelovanju s svojimi člani tudi letos po vsem svetu pripravila številne dogodke, s katerimi je spodbujala razmislek o napredku na področju enakopravnosti žensk. V EI so prepričani, da so naložbe v kakovost javnih storitev – posebno še v vzgojo in izobraževanje – ključne pri razvoju družb kot celote, zato zelo nasprotujejo poskusom zniževanja proračunov za javni sektor, ki jih vlade po vsem svetu opravičujejo s trenutno gospodarsko krizo. Učiteljski sindikati ne le, da na takšne ukrepe v izobraževanju ne pristajajo, temveč zahtevajo, da se naložbe na tem področju povečajo.

Namestnik generalnega sekretarja EI Jan Estman je na zasedanju komisije združenih narodov o položaju žensk februarja letos izpostavil, da so bile strategije za izboljšanje dostopa žensk do izobraževanja vzpostavljene v več državah in da so pripomogle k povečanemu vpisu deklic v osnovne šole ter k izboljšanju njihovega položaja v izobraževalnem sistemu. Kljub temu je v številnih državah v razvoju delež deklet, vključenih v izobraževanje še zmeraj zaskrbljujoče nizek. EI skrbi predvsem »osip« deklet v srednješolskem izobraževanju, ki sicer predstavlja pomembno prelomnico na poti do izboljšanja položaja žensk v družbi. Jan Estman je prepričan, da starši, ko je izobraževanje dovolj kakovostno in široko dostopno tudi za revnejše, deklice raje pošljejo v šole, kot da bi jih silili, naj se zaposlijo. Strategija zagotavljanja kakovostnega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter univerzalnega dostopa vseh do le-tega, je zato ključnega pomena pri premagovanju razvojnih izzivov in strukturne spolne diskriminacije.

K spodbujanju enakopravnosti žensk bo pomembno prispevala tudi nova agencija Združenih narodov (ZN) za promocijo enakopravnosti žensk, imenovana ZN Ženske, ki je začela uradno delovati konec letošnjega februarja. Najmlajša med organizacijami ZN, ki jo je Generalna skupščina ZN sicer ustanovila že julija lani, bo nadomestila dosedanje programe in organizacije ZN, ki so se ukvarjali z ženskami. Generalni sekretar ZN Ban Ki Moon je takrat povedal: »ZN Ženske smo ustanovili za milijone deklic, ki ne smejo hoditi v šole samo zato, ker so deklice. To smo storili za milijone žensk, okuženih z virusom HIV, za katere ni poskrbljeno, ker so ženske. In za milijone, ki morajo vsak dan trpeti nasilje zgolj zato, ker so ženskega spola.« Vodja nove agencije, nekdanja čilska predsednica Michelle Bachelet, je poudarila, da ženske ogromno prispevajo v kulturi, politiki in znanosti, a kljub temu milijoni žensk vsak dan trpijo zapostavljanje in nasilje samo zato, ker so ženske. To po njenih besedah povzroča tudi velike izgube državam, kjer te ženske živijo, saj gre bolje državam, kjer se ženske lahko učijo in soodločajo.

Vir: SVIZ, 6. 3. 2011

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)