SVIZ je pri generalnem sekretarju MŠŠ, preveril stališče MŠŠ glede napredovanja v nazive in upravičenosti do plače za višji naziv s 1. decembrom 2010. Tako kot je bilo s predstavniki MJU in MŠŠ dogovorjeno v poteku pogajanj za Aneks št. 4 h KPJS in za Dogovor o ukrepih na področju plač (Ur.l. št. 89/2010), strokovni delavci lahko do konca novembra 2010 vlagajo predloge za napredovanje s 1. decembrom 2010. Vsi, ki bodo izpolnjevali pogoje za napredovanje, so do višjega naziva in plačila zanj upravičeni od 1. decembra 2010 dalje. Zaradi zaostankov v razreševanju zadev (vlog za napredovanje v nazive) na MŠŠ, bodo vloge, oddane do konca meseca novembra letos, obravnavane šele v prihodnjem letu (2011). Vsem, ki jim bo z odločbo (verjetno bodo izdane šele v letu 2011) priznano napredovanje v višji naziv s 1. decembrom 2010, bodo prejeli poračun plače za višji naziv od 1. decembra 2010 dalje. Hkrati jim plača za višji naziv, ki jim pripada od 1. decembra 2010 dalje, pripada tudi v letu 2011, ko so plače javnih uslužbencev z interventnim zakonom zamrznjene.

Vir: SVIZ, 24. 11. 2010

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)