Vladni in sindikalni pogajalci so 19. oktobra po šestih tednih intenzivnih pogajanj zbližali stališča ter parafirali Aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Dogovor o odpravi pomanjkljivosti plačnega sistema. Podpis obeh je predviden za prihodnjo sredo, še pred tem pa morajo sindikati med svojimi člani preveriti podporo dogovorjenemu. Prihranek oz. predvideni javnofinančni odhodki v prihodnjem letu v javnem sektorju se bodo s podpisom dogovorjenega zmanjšali za približno 360 milijonov evrov.

Sindikati na doseženo gledajo z zadovoljstvom, zlasti z nekaterimi določbami v dogovoru (zaveza vlade o spreminjanju zakona o kolektivnih pogodbah, zavezo, da v prihodnjih dveh letih ne bo odpuščanj, dogovor o višini regresa). Pomembno je izpostaviti, da je vlada v pogajanjih popustila o datumu naslednjega usklajevanja plač javnih uslužbencev. Tretja in četrta četrtina plačnih nesorazmerij bosta odpravljeni 1. oktobra prihodnje leto oz. 1. oktobra 2011. Poleg tega je vlada sprejela tudi zahtevo sindikatov glede višine regresa za javne uslužbence. Ta bo prihodnje leto za 20 evrov višji in bo znašal 692 evrov za vse javne uslužbence.

Pogajalski strani sta se dogovorili, da bo podpis dogovora prihodnjo sredo, 27. oktobra. Vlada potrebuje podpis najmanj 16 sindikatov iz najmanj štirih dejavnosti, da bo aneks veljaven. Člani SVIZ-a bodo v kratkem prejeli podrobnejše informacije o vsebini Aneksa in Dogovora, navodila za glasovanje in glasovnice. Na podlagi odločitve članstva o podpisu ali nepodpisu obeh sinoči parafiranih dokumentov pa bo nato glasoval tudi Glavni odbor sindikata, ki se bo sestal na izredni seji v prihodnjih dneh.

Vir>> Novica SVIZ

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)