Vir: SVIZ, 16. 12. 2010

Čeprav veseli december še ne traja tako dolgo, se zdi, da so številni že podlegli njegovemu vplivu. Po nekaterih drugih so se tokrat populistično-neresnične izjave izustile še ekonomistu Radu Pezdirju, ki je za torkovo številko Žurnala24 izjavil, da se mu zdi »sporno, da imajo vsi pedagoški delavci tri mesece na leto prosto. V tem času bi zagotovo lahko tudi koga izobraževali, ker tako in tako dobivajo plačo.«

Če asistent mag. Pezdir izhaja iz lastnih izkušenj, to še ne pomeni, da enako drži za vse pedagoške delavce. Naj pojasnimo: Učiteljice in učitelji – tako kot drugi zaposleni – imajo 40-urni delovni teden. V okviru polnega 40-urnega delovnega tednika morajo opraviti tedensko učno obveznost, ki je od 19 do 22 »pedagoških« ur. Učiteljem je možno učno obveznost povečati do 5 ur na teden, torej do 27 učnih ur. Učna obveznost je najpomembnejši del nalog, ki jih ima učitelj v izobraževalnem procesu, še zdaleč pa ni to edina naloga. Druge naloge so: sprotna vsebinska in metodična priprava na pouk, priprave didaktičnih pripomočkov, sodelovanje s starši, sodelovanje v strokovnih organih šole, opravljanje nalog razrednika, organizirano strokovno izobraževanje in spopolnjevanje, zbiranje in obdelava podatkov v zvezi z opravljanjem pedagoškega dela, mentorstvo učencem, mentorstvo pripravnikom, urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci, priprave na vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira šola, in opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom. Popravljanje šolskih in drugih nalog, kar učitelj opravi praviloma doma, ni ovrednoteno.

Čeprav so izjave mag. Pezdirja do slovenskih učiteljic in učiteljev ter tudi vseh ostalih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju skrajno žaljive, se s Celjanom leta 2010 in priložnostnim strokovnjakom za elektriko, zdravstvo, politiko ter vse ostalo, po novem očitno tudi za šolstvo, ne nameravamo spuščati v nadaljnje razprave.

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)