Sindikat vzgoje in izobraževanja je na svoji spletni strani objavih sporočilo za javnost, v katerem navaja podatke o številu članov in poslovanju sindikata.

V sporočilu je med drugim zaisano: “Na dan 25. 9. 2009 je imel SVIZ 40.505 aktivnih članic in članov ter 1.351 upokojenih članov (skupaj 41.856 članov). Natančnejša delitev članstva po posameznih sindikalnih konferencah (SK) je sledeča: 5.806 (SK predšolske vzgoje), 22.066 (SK osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih), 7.083 (SK srednjih, višjih šol in dijaških domov), 2.276 (SK osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami), 2.440 (SK visokega šolstva in znanosti), 834 (SK kulturnih organizacij), 1.351 (upokojeni člani). Članstvo tudi v letošnjem letu narašča.”

Več >> spletno mesto SVIZ

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)