V petek, 5. novembra letos je sedem reprezentativnih sindikatov javnega sektorja z Vlado RS podpisalo Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Dogovor na področju plač v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, ki bosta ohranila plače javnih uslužbencev na letošnji ravni. S podpisom se niso odrekli izplačilu tretje in četrte četrtine iz naslova odprave nesorazmerij, so ju pa preložili na naslednje leto po letu, ko bo gospodarska rast v Sloveniji presegla 2,5 odstotka. Sedem sindikatov podpisnikov skupaj zastopa 77.410 članic in članov. To je precej več kot 40 odstotkov od vseh zaposlenih v javnem sektorju, s čimer je bilo zadoščeno kvorumu novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Da bi bila sklenitev aneksa veljavna, so ga morali podpisati sindikati iz štirih različnih dejavnosti, v katere je včlanjenih dobrih 65.000 članic in članov. Vlada RS je na četrtkovi seji (4. 11. 2010) sprejela sklep, da bo v primeru podpisa Aneksa preklicala odpoved kolektivnih pogodb v javnem sektorju, ki bo objavljena hkrati s podpisanim Aneksom v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključni razlogi za podpis in glasovanje: SVIZ, 9. 11. 2010

Glavni odbor SVIZ navaja, da vedo, da s preložitvijo izplačila tretje in četrte četrtine ter z zamrznitvijo drugih elementov plače ni nihče zadovoljen. A ob slabih gospodarskih razmerah doma, naraščanju števila brezposelnih, napovedih, da bo v prihodnjih mesecih prej slabše kot bolje, ob novicah o zniževanju plač v nekaterih državah EU in težko predvidljivih posledicah zavrnitve podpisanega kompromisa, je sprejeta odločitev še najmanj slaba izbira. Je kompromis, s katerim zaposleni pristanemo na odložitev pridobljenih pravic v zameno za ohranitev sedanje višine plač in veljavnega sistema kolektivnih pogodb, ki je za zaposlene ugoden. Ocenili so, da bi bilo stopnjevanje konflikta v trenutku, ko se zapirajo podjetja in se število brezposelnih povečuje, prihodki v proračun pa se posledično zmanjšujejo, skrajno tvegano in bi se lahko končalo za javne uslužbence slabše, kot je pristanek na ohranitev zdajšnjega materialnega položaja. Čas bo pokazal, ali je bil razmislek pravilen.

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)