a spletni strani SVIZ je objavljeno sporoćilo za medije:

“Zaposleni v izobraževanju so ob podpori staršev ter drugih državljank in državljanov v letu 2012 in začetku leta 2013 z odločnim nasprotovanjem posegom v standarde in normative, ki je vključevalo tudi dve stavki in protestni shod, preprečili znižanje kakovosti javnega izobraževanja in izgubo nekaj tisoč delovnih mest v izobraževanju. Se pa je SVIZ v Stavkovnem sporazumu, ki je bil podpisan 20. maja letos z aktualno vlado, strinjal, da se v letošnjem in prihodnjem letu »s selektivno in restriktivno politiko nadomeščanja javnih uslužbencev, ki jim preneha delovno razmerje« njihovo število lahko zmanjša za največ en odstotek.  To pomeni, da so se sindikati z vlado dogovorili, da nadomeščanje javnih uslužbencev, ki se upokojijo ali zapustijo javni sektor, ne bo stoodstotno, ampak se bo del potrebnih zaposlitev nadomestil s prerazporeditvijo dela na obstoječe zaposlene. Selektivno nadomeščanje javnih uslužbencev se skladno s Stavkovnim sporazumom izvede tako, da je ob koncu leta v javnem sektorju največ za en odstotek manj zaposlenih kot jih je bilo na začetku leta. Ni pa dogovora mogoče razumeti tako, kot v zadnjih dneh zavajajoče tolmačijo nekateri predstavniki vlade in posamezni resorji, češ da so se socialni partnerji dogovorili o splošnem enoodstotnem znižanju števila zaposlenih, in sicer tudi tam, kjer ni bilo prenehanja delovnih razmerij. Če v posameznem zavodu ali službi ni prišlo do prenehanja delovnega razmerja, tudi zmanjševanja števila zaposlenih ne more biti. Zato je trditev vlade, da mora biti zmanjšanje števila zaposlenih enoodstotno, zavajajoča. Sindikati in vlada so se dogovorili za največ en odstotek, a znižanje je lahko tudi manjše ali pa ga sploh ni.

 Da je cilj dogovora znižanje števila zaposlenih za en odstotek, ne pa restriktivno nadomeščanje tistih, ki so odšli, je moč razbrati tudi iz današnje okrožnice MIZŠ osnovnim šolam. Omenjena okrožnica posreduje navodila ravnateljem, kako doseči cilj enoodstotnega znižanja števila zaposlenih. V njej ministrstvo priporoča ravnateljem, naj namesto novih zaposlitev obstoječe strokovne delavce obremenijo do 24 pedagoških ur na teden. Gre za zlorabo 124. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ravnatelju oziroma ravnateljici dopušča povečati tedensko učno obveznost le v primeru, ko pouka ni mogoče organizirati v skladu s predmetnikom.

 SVIZ pričakuje, da ga bo minister dr. Jernej Pikalo v najkrajšem času povabil na sestanek, na katerem bi kot podpisniki Stavkovnega sporazuma dorekli način izvedbe dogovora o delnem nenadomeščanju zaposlenih v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, glasbenih šolah in zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. SVIZ pričakuje, da bodo osnovnošolski ravnatelji opozorili na specifičnosti, omejene možnosti nenadomeščanja in bistveno prepozno posredovana navodila za možnost kakovostne izvedbe ukrepov.”

Vir: SVIZ: 5. 7. 2013

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)