Del sindikatov javnega sektorja, in sicer Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, katere član je tudi SVIZ, je 22. julija letos z vladno stranjo v pogajanjih glede ukrepov na področju plač dosegla kompromis. Gre za predlog Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 ter predlog Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor.

SVIZ je na spletni strani objavil primerjalno tabelo tega, kar je na začetku kot ukrepe predlagala vlada, in tega, kar je bilo na koncu parafirano med delom sindikatov in ministrico za javno upravo.

Predlog parafiranega dogovora med drugim predvideva, da bi izplačilo tretje in četrte četrtine plačnih nesorazmerij zamaknili v leti, ki bi sledili letu, v katerem bi realna rast BDP presegla tri odstotke. V prihodnjih dveh letih ne bi bilo napredovanj in izplačevanja redne delovne uspešnosti, ohranili bi tudi omejitev pri višini izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Prav tako v letu 2011 ne bi bilo splošne uskladitve plač, pri čemer so se dogovorili za varovalko; če bi inflacija presegla 2,5 odstotka, bi se namreč osnovne plače v januarju 2012 uskladile za nastalo razliko nad tem odstotkom. Regres za letni dopust bi se v prihodnjih dveh letih izplačal v višini 692 evrov, tako kot letos. V predlogu dogovora se vlada tudi zavezuje, da zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju do vključno leta 2013 na letni ravni ne bo preseglo enega odstotka vseh zaposlenih v javnem sektorju.

Vir: SVIZ, 30. julij 2010

 

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)