Na volilnem zboru 11. oktobra 2010 se je sestalo 25 sindikalnih zaupnic in zaupnikov (od 37 vabljenih) iz Sindikalne konference kulturnih organizacij. Na sedežu sindikata SVIZ, na Oražnovi ulici 3, v Ljubljani so izbrali novo vodstvo konference za mandatno obdobje 2010–2014, in sicer je bila kot predsednica soglasno potrjena že dozdajšnja vodja konference mag. Mojca Jenko (Narodna galerija, Ljubljana), kot člani predsedstva pa so bili imenovani Tomaž Čibej (SNG Opera in balet, Ljubljana), Klemen Hvala (Slovenska filharmonija), Irena Porekar Kacafura (Pokrajinski muzej, Maribor), Nika Leben (Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj), Drago Štimec (Tehniški muzej Slovenije – enota Bistra) in Hedvika Zdovc (Zgodovinski arhiv Celje). Novoizvoljenim predstavnikom sindikalne konference čestitamo in jim želimo, da bi se v novem mandatu uspešno spoprijemali z vprašanji, pomembnimi za področje kulture.

Vir in več informacij: SVIZ, 11. 10. 2010

(Skupno 40 obiskov, 1 današnjih obiskov)