20. aprila 2011 je na Brdu pri Kranju potekal posvet o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK), o katerem je v uvodu v srečanje spregovoril minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič ter ob tem izrazil upanje, da bo Slovenija s SOK pridobila hitrejše prehode med izobraževalnimi institucijami in boljšo zaposljivost državljanov. Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pa računa na »opredelitev relacij med starim izobraževanjem in bolonjskim študijem«.

Direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanja na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Damjana Košir je poudarila pomen SOK za trg dela v Sloveniji, kjer poleg strukturnih problemov in težav z mobilnostjo delovne sile opažajo nizko zaposlenost pri starejših od 55 let – zaposlenih jih je namreč le 35 odstotkov, kar je pod ravnjo Evropske unije. Slovensko ogrodje kvalifikacij naj bi tako dalo večji poudarek vseživljenjskemu izobraževanju in prek tega prispevalo k višji zaposljivosti starejših.

Pobuda za nastanek SOK so sicer priporočila na osnovi Evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij in Evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje. Slednje predstavlja skupno evropsko referenčno ogrodje, ki že povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in evropskimi državami bolj razumljive.

Predlog SOK za razliko od evropskega ogrodja predvideva deset ravni kvalifikacij, od osnovne do visoke izobrazbe, pripravljen pa naj bi bil do leta 2012. Takrat naj bi 26 sodelujočih držav (članice EU, ena članica, Hrvaška, Turčija, Islandija in Norveška pa do 2013) povezale svoje sisteme kvalifikacij z evropskim ogrodjem ter zagotovile opremljenost svojih spričeval in diplom z navedbo ustrezne ravni evropskega ogrodja kvalifikacij.

Projekt SOK je sicer financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada ter državnega proračuna. Naročnik projekta je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pri njem sodelujeta še ministrstvo za šolstvo in šport ter ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, vodi pa ga center RS za poklicno izobraževanje. Leta 2010 je vlada za potrebe SOK imenovala tudi medresorsko delovno skupino za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ki bo skladno z evropskim.

Vir: SVIZ, 21. 4. 2011

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)