V ponedeljek, 14. marca, so se predstavniki SVIZ-a na spoznavnem sestanku srečali z novoizvoljenim rektorjem Univerze v Mariboru (UM) dr. Danijelom Reboljem ter se dotaknili tudi nekaterih najaktualnejših tem. SVIZ je dr. Rebolju ob njegovi nedavni izvolitvi na mesto rektorja in za srečanje predlagal naslednje točke oz. vsebine: Pravilnik o napredovanju zaposlenih na UM, Uredba o financiranju VŠ, Delo sindikata na UM ter razno.

Pri Pravilniku o napredovanju je SVIZ seznanil rektorja, da sindikat že vse od njegove objave (pa tudi že pred tem) opozarja na nekatere nezakonitosti pravilnika, ki so v nasprotju z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. SVIZ je na to že večkrat opozoril dosedanje vodstvo UM in MVZT, vendar ni bilo v smeri odprave nezakonitosti storjenega nič. Novo vodstvo mariborske univerze pa je zagotovilo, da bo nezakonitost odpravilo. Pri vprašanju Uredbe o financiranju visokega šolstva so se tako rektor kot predstavniki sindikata strinjali, da uredba ni dobra in da si bodo skupaj prizadevali za preoblikovanje določb o financiranju, ki bi bolj ustrezale visokemu šolstvu in bi bolj spodbujale kakovost študija. Tako rektor kot sindikat sta se tudi strinjala, da sodelovanje med dosedanjim vodstvom UM in sindikatom ni bilo najboljše, pogosto je prihajalo tudi do kršitev veljavne zakonodaje. Novo vodstvo UM je izrazilo pripravljenost na boljše sodelovanje, dogovorjeno pa je bilo tudi, da bosta UM in SVIZ sklenila novo pogodbo o sodelovanju, saj je zadnjo prejšnje vodstvo že pred časom enostransko odpovedalo.

V zaključnem delu srečanja so se novi rektor in predstavniki sindikata pogovarjali o nacionalnem programu visokega šolstva, o statusu visokega šolstva in zaposlenih v njem. Dogovorjeno je bilo, da bosta obe strani pripravili skupne teze za ureditev tako statusa univerz kot tudi statusa zaposlenih na univerzah, v primerjavi z ostalimi javnimi uslužbenci. Nekaj časa pa je bilo namenjenega tudi izmenjavi mnenj o morebitnem izstopu zaposlenih v visokem šolstvu iz sistema javnih uslužbencev.

Vir: SVIZ, 15. 3. 2011

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)