Z Ministrstva za šolstvo in šport so SVIZu v skladu z dogovorom na decembrskem srečanju poslali zadnjo verzijo besedila Predloga Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Na ministrstvu pravijo, da je namen omenjenega zakona na novo opredeliti postopek usmerjanja, ki bo lahko v večji meri zagotovil usmerjanje otrok v skladu z njihovimi posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Pomembna sprememba je v delovanju komisije za usmerjanje prve stopnje, kjer so pristojnosti vodenja postopka opredeljene nekoliko drugače. Pripravljavci strokovnega mnenja so v vlogi ekspertov, vodenje postopka je v pristojnosti pooblaščene osebe. Predlog zakona uvaja tudi obvezno mnenje otroka ter vzgojitelja oziroma učitelja, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo z otrokom. Nujnost spremembe zakona po besedah predstavnikov pristojnega ministrstva dokazuje odločba Ustavnega sodišča, objavljena v Uradnem listu RS, št. 52/2010, ki kot glavno vodilo usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v sistem vzgoje in izobraževanja poudarja otrokovo korist.

Zakon na novo opredeljuje tri vrste dodatne strokovne pomoči: pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir, težav oziroma motenj, svetovalno storitev in učno pomoč. Za učinkovitejšo strokovno obravnavo in podporo učiteljem v večinskih šolah in vrtcih je v zakonu predlagano regijsko uravnovešeno oblikovanje strokovnih centrov. S tem se bo po mnenju šolskega ministrstva vzpostavila povezava med posebnimi in rednim šolskim sistemom po vzgledu mnogih evropskih držav.

Za otroke, ki so utrpeli poškodbe, bolezni ali so na dolgotrajnem zdravljenju zakon omogoča obiskovanje pouka v bolnišničnem oddelku (kar je bilo učencem omogočeno že doslej), po novem pa lahko tudi šola organizira izvajanje pouka na daljavo z uporabo IKT metod poučevanja.

Posredovani dokument bo strokovna služba SVIZ v naslednjih dneh podrobno preučila ter svoja mnenja in stališča o predlogu sporočila predstavnikom šolskega ministrstva na sestanku, ki je predviden za 10. januarja letos.

Vir: SVIZ, 3. 1. 2011

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)