8. 12. 2010: Mediji poročajo o stavki javnih uslužbencev na Češkem ter varčevalnih ukrepih na Irskem, ki jih potrdil tamkajšnji parlament. Na Češkem je zaradi tega je zaprtih vsaj 500 šol, dva tisoč šol pa deluje v okrnjenem obsegu; na Irskem pa se bodo šolnine za univerzitetne študente pa zvišale za 25 odstotkov na okoli 2000 evrov letno.

10. 12. 2010: Slovaška naj bi primanjkljaj zmanjšala s kombinacijo krčenja javne porabe in dviga davkov ter trošarin. Za zmanjšanje porabe proračunskih sredstev si prizadeva tudi romunska vlada, ki je v ta namen pred dnevi sprejela zakon, s katerim je skrajšala plačani porodniški dopust z dveh let na eno. Britanski študentje pa znova protestirajo proti napovedanemu trikratnemu dvigu šolnin.

9. 12. 2010:

Država pravne negotovosti: V SVIZ so se odločili – skupaj z eno izmed učiteljic, katere zahtevek za plačilo razlike v plači je bil s strani Vrhovnega sodišča RS zavrnjen (kljub temu da je isto sodišče v istem senatu identičnemu zahtevku njenega kolega dve leti poprej v celoti ugodilo) – vložiti pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Prepričani so, da sama pritožnica in tudi vsi drugi učitelji pri uveljavljanju tožbenega zahtevka iz naslova nezakonito izplačanih plač v Republiki Sloveniji pred Višjim delovnim in socialnim sodiščem ter Vrhovnim sodiščem RS niso bili deležni obravnave s strani neodvisnega in nepristranskega sodišča, kot je to zagotovljeno s 6. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), nato pa jim je bila v postopku pred Ustavnim sodiščem RS kršena še pravica do učinkovitega pravnega sredstva, ki jo zagotavlja 13. člen EKČP…

V prid zaposlenega, ne fakultete: Delovno sodišče v Kopru se je v teh dneh v delovnem sporu zaposlenega na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, ki ga zastopa Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), zoper toženo stranko Univerzo na Primorskem odločilo v prid tožniku (na prvi stopnji). Razsodilo je, da sta tožeča in tožena stranka 1. oktobra 2010 sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, tožena stranka pa je dolžna tožniku od omenjenega datuma do vrnitve na delo plačati neizplačane plače ter davke in prispevke na izplačane plače…

Vir: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ)

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)