V sredo, 18. januarja, je na pobudo SVIZ-a potekalo srečanje v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) z generalnim direktorjem Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih mag. Vinkom Logajem in njegovimi sodelavci o problematiki organizacije šolske mreže in morebitni reorganizaciji le-te zaradi demografskih razlogov in sprememb v vpisnih trendih v srednje šole v luči skorajšnjega izida razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2012/2013.

Osnovne šole bodo omenjeni razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove prejele v teh dneh, objavljen pa bo tudi na spletni strani šolskega ministrstva. Razpis sledi podatkom o številu učencev in številčnosti generacij, ki bodo v tem in prihodnjih letih prehajale iz osnovnih v srednje šole, upošteva pa tudi vpisne trende v posamezne šole in izobraževalne programe zadnjih nekaj let. Predstavniki MŠŠ so predstavnike sindikata seznanili s trendi vpisa v srednješolske izobraževalne programe, ki se v zadnjih treh do štirih letih opazno spreminjajo, in sicer glede na celotno državo ter regijsko. Pojasnili so, da za nekatere izobraževalne programe v srednjem poklicnem izobraževanju niso izdali razpisa, kjer v zadnjih nekaj letih ni bilo vpisanih dijakov ali pa je bilo zanimanje za te programe premajhno. Po besedah generalnega direktorja srednješolskega direktorata se trudijo, da bi glede na vse dejavnike, ki vplivajo na vpis, dosegli ‘stabilizacijo’ šolske mreže v prihodnjih nekaj letih. Ministrstvo si je zadalo tudi terminski plan reševanja celotne problematike vpisa v srednje šole in vnaprej ne želi že zdaj ocenjevati morebitnih tehnoloških presežkov med strokovnimi ter administrativno-tehničnimi delavci, ki bi se pojavili zaradi nevpisovanja učencev v posamezne izobraževalne programe oz. zaradi ukinjanja le-teh.

Predstavniki SVIZ-a so ob razumevanju problematike pozvali ministrstvo, naj ob ukinjanju določenih programov, zmanjševanju števila oddelkov, združevanju šol ipd. skladno s kolektivno pogodbo in ostalimi predpisi ter z namenom nadaljnjega dobrega sodelovanja SVIZ, zaposlene in sindikalne zastopnike delavcev vključuje v te pogovore in iskanje za vse strani najprimernejših rešitev.

Vir: SVIZ, 18. 1. 2012

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)