Na spletni strani SVIZ je ob letošnjem prazniku vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic in učiteljev objavljeno sporočilo za medije:

“Tudi ob letošnjem prazniku vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic in učiteljev sta postavljena v ospredje kakovost in splošna dostopnost izobraževanja.  Svetovni dan učiteljev, ki ga po svetu 5. oktobra praznujemo od leta 1994 tokrat poteka pod geslom Za kakovostno javno izobraževanje! Za boljši svet.

S svetovnim dnevom učiteljev obeležujemo sprejem priporočil o položaju učiteljev leta 1966 na posebni medvladni konferenci v Parizu v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela. Priporočila so jasno določila pravice in dolžnosti učiteljev, govorijo pa tudi o položaju, ki bi ga glede na zahtevnost dela učitelji morali imeti v družbi, ter o odgovornosti posameznih vlad, ki bi morale učiteljem in njihovim organizacijam omogočiti sodelovanje pri odločanju o pomembnih vprašanjih, povezanih z izobraževanjem in izobraževalnim sistemom. Ko so torej vlade leta 1966 sprejele ta priporočila, so s tem enoglasno potrdile tudi to, kako pomembno je za vsako posamezno družbo, da ima usposobljene, kakovostne in motivirane učitelje. Dobrih trideset let pozneje (1997) so bila sprejeta tudi Unescova Priporočila o položaju visokošolskih učiteljev in s svetovnim dnem učiteljev se spominjamo tudi tega dogodka.

Medtem ko je bilo še leta 2000 zunaj izobraževalnega sistema 100 milijonov otrok, je bil do zdaj na tem področju s skupnimi močmi vseh deležnikov v izobraževanju storjen velik korak naprej, a tudi 57 milijonov mladostnikov, ki ne obiskujejo pouka, je zaskrbljujoč podatek in terja ukrepanje. Da bi zagotovili kakovostno izobraževanje za vse, bodo med drugim potrebni zadostno vlaganje v stalni strokovni razvoj učiteljev, spodobne plače ter takšni učni pripomočki in učna okolja, ki omogočajo kakovostno poučevanje in učenje.

Ob pripravah na skorajšnji začetek pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja pri nas o varčevalnih ukrepih si je zato dobro ogledati nekatere aktualne podatke. Publikacija The Efficiency Index 2014 (Indeks učinkovitosti) tako kaže, kateri izobraževalni sistemi zagotavljajo največjo kakovost glede na indekse višine učiteljske plače in število otrok v razredu ter uvrstitev v mednarodnih raziskavah znanja. Slovenija se je v tej primerjavi organizacije Gems Education Solutions uvrstila na sedmo mesto med tridesetimi analiziranimi državami. Druga primerjava iz omenjene analize pa kaže, da bi morali glede na dosežene rezultate oziroma kakovost učnih dosežkov slovenski učiteljice in učitelji prejemati za skoraj 18 odstotkov višje plače (PDF).

O rezultatih (posledicah) krize in dosedanjih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju oziroma ožje v izobraževanju so zgovorni tudi podatki Urada RS za makroekonomske analize in razvoj glede financiranja in števila zaposlenih proračunskih uporabnikov (oziroma področja izobraževanja in športa). Podatki kažejo, da so se prihodki v dejavnosti »izobraževanje in šport« leta 2013 znižali za 2,9 odstotka glede na predhodno leto, medtem ko je bilo število zaposlenih v omenjeni dejavnosti januarja 2014 za 1140 oseb manjše kot januarja 2013 (PDF). Podobno negativne trende kaže tudi študija Stroški dela v izobraževanju in kulturi po začetku krize, ki jo je po naročilu SVIZ opravil EIPF, Ekonomski institut, junija letos (PDF).”

Celotna novica in vir: SVIZ, 2. 10. 2014

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)