Kako lahko predšolska vzgoja in zaposleni v vrtcu pomagajo najmlajšim državljanom Evrope, je bilo ključno vprašanje nedavno končanega dvoletnega projekta Working for inclusion, ki sta ga sofinancirali Evropska komisija v okviru programa Zaposlovanje in socialna vključenost ter škotska vlada, vodila pa ga je agencija Children in Scotland s partnerji: Veliko Britanijo in Škotsko, Italijo, Norveško in Poljsko. Kot pridružena partnerica je v projektu ob Danski, Franciji, Madžarski, Portugalski in Švedski sodelovala tudi Slovenija. Projekt Working for inclusion je vzpodbudil razpravo ter izmenjavo idej in informacij o predšolski vzgoji med državami udeleženkami, s čimer smo dobili celostno sliko o vzgoji in izobraževanju v najzgodnejšem obdobju v omenjenih državah. V ospredje je prišla tudi ekonomska vrednost vlaganja v zgodnje otroštvo in izobraževanje.

Odgovori na vprašanje, kako lahko predšolska vzgoja vpliva na socialno vključenost in kakšen je njen pomen pri zmanjševanju revščine, ki so bili podani v sklopu projekta, poudarjajo pomen integriranega sistema predšolske vzgoje od rojstva do vstopa v šolo in pomen univerzalne dostopnosti predšolske vzgoje, hkrati pa opozarjajo na tveganje (po)večanja socialne izključenosti otrok in njihovih družin ob zmanjševanju možnosti vključevanja otrok v vrtce zaradi ekonomskih restriktivnih ukrepov. Na sklepni konferenci 9. decembra lani v Bruslju je bilo kot temeljno izpostavljeno, da so najučinkovitejši sistemi, ki omogočajo na ravni predšolske vzgoje popolno integracijo. Ugotovljeno je bilo, da sta stopnji revščine in neenakosti najmanjši v tistih državah, kjer so posamezne storitve, denimo izobraževanje, zdravstvo, socialne storitve, čim bolj dostopne. Pri tem so bistvenega pomena dobro usposobljeni in primerno plačani zaposleni. V projektu je bilo poudarjeno, da so glede slednjega in tudi glede ugleda poklica vzgojitelji skoraj po vsem svetu v slabšem položaju v primerjavi z učitelji, in izpostavljeno, da se mora to spremeniti. Dobro usposobljen in zadovoljen strokovni delavec je namreč najpomembnejši pri zagotavljanju kakovosti. Udeleženci v projektu so poudarili tudi, da obstaja veliko dobrih evropskih modelov predšolske vzgoje, da jim je treba priznati vrednost in nadaljnje delo graditi na že vzpostavljenih kakovostnih temeljih. Ob tem je bila v pozitivnem smislu posebej izpostavljena Slovenija, ki ji je uspelo oblikovati učinkovit celostni pristop k predšolski vzgoji navkljub slabši urejenosti financiranja tega področja v primerjavi z nekaterimi drugimi državami, udeleženimi v projektu.

Vir: SVIZ, 14. 1. 2010

(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)