Na spletišču SVIZA je z dne 17. 6. 2014 objavljena novica, da je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) včeraj 16. 6. 2014 naslovil pismo na rektorja in Senat Univerze v Ljubljani ter prof. dr. Ivana Svetlika ter senatorke in senatorje pozval, naj na naslednjo sejo Senata UL, ki bo potekala 24. 6. 2014, uvrstijo poziv SVIZ za solidarnost, enakopravnost in demokratičnost vseh zaposlenih na njihovi univerzi.

V trenutno veljavnem Statutu Univerze v Ljubljani je z 38. členom določeno, da rektorja in dekane volijo »znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, zaposleni na univerzi s polnim delovnim časom, in tisti, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze. Volilno pravico imajo tudi študentje …«. Kot je na razpravi na Senatu UL komentiral predlog za spremembo Statuta predsednik Statutarne komisije pravnik prof. dr. Miha Juhart, zdajšnji zakon določa način volitev rektorja tako, da to pravico imajo pedagoški delavci in elektorji študentov, »vendar že obstoječi zakon ne prepoveduje sodelovanja tudi drugih delov univerze« (potrjen Zapisnik 7. seje Senata UL, točka 8, 29. 4. 2014). SVIZ meni, da gre pri omejevanju, odrekanju in nepriznavanju pravice t. i. nepedagoškim delavcem do voljenja tako rektorja kot pristojnega dekana zaposlenih za vzpostavljanje in ohranjanje neenakopravnosti med zaposlenimi. Dejstvo je, da sta tako rektor kot pristojni dekan vodji vseh zaposlenih, ne le pedagoškega kadra, zato je SVIZ prepričan, da je treba tudi nepedagoškim delavcem dodeliti aktivno volilno pravico, s katero bi se izrekali o kandidatih za dekana članice ali rektorja UL, ter jih vključiti v procese in organe odločanja.

Ljubljanskega rektorja ter senatorke in senatorje je v skladu z zapisanim glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj v pismu opozoril, da je to, da nepedagoški delavci nimajo volilne pravice, (tudi) v nasprotju z ustavo, vsekakor pa daleč od duha, nalog in potreb sodobne univerze. Od senatork in senatorjev zato SVIZ pričakuje, da bodo svoje predloge – morebiti tudi zavrnilne – utemeljili s spoštljivostjo tako do predlagateljev sprememb statuta, ki med drugim nikakor ne pomenijo insinuirane retardacije v čase povojnega socializma, temveč izkazujejo razvoj akademskega in univerzitetnega sveta, kot do funkcije, ki jo zastopajo sami. SVIZ je prepričan, da lahko rektorji in dekani zgolj pridobijo ugled, avtoriteto in legitimnost, če se lahko ob svoji izvolitvi pohvalijo tudi z glasovi in zaupanjem »čistilk« in »univerzitetnih hlevov«, kot so bili nepedagoški delavke in delavci povsem neprimerno in skrajno nespoštljivo naslovljeni na že omenjeni seji Senata UL.

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)