Z novelo zakona o osnovni šoli, ki jo je šolsko ministrstvo pretekli teden (24. marca 2011) predložilo v javno obravnavo, so predvidene številne novosti, s pomočjo katerih naj bi zagotovili večjo kakovost in pravičnost te ravni izobraževanja. Skladno z novim konceptom naj bi se za vse učence od prvega do tretjega razreda izvajal šesturni dnevni program, pouk pa se ne bo smel začeti pred osmo uro zjutraj. Najmlajši učenci, ki bi po novem v šoli ostali do dveh popoldne (zakon predvideva, da bo šola zato zanje poleg malice obvezno zagotavljala tudi kosilo), bi bili v tem času pri pouku obveznih predmetov, izpeljane bi bile tudi ure oddelčne skupnosti in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, namenjene razvijanju različnih strategij učenja, ustvarjalnemu preživljanju prostega časa, sprostitvenim dejavnostim, organizirano prehranjevanje ter ostale dejavnosti. Med slednje spadajo dopolnilni in dodatni pouk, individualna in skupinska pomoč, neobvezen izbirni pouk tujega jezika v prvem razredu in pevski zbor. Te vsebine bi se po novem imenovale izbirni program za učence od prvega do tretjega razreda, saj bodo potekale v času obveznega trajanja programa.

Ena izmed večjih novosti, predvidenih v zakonu, je neobvezno poučevanje prvega tujega jezika že v prvem razredu in obvezno poučevanje tega jezika v drugem razredu. V četrtem razredu pa bodo lahko učenci izbrali drugi tuji jezik kot neobvezen izbirni predmet. Neobvezni izbirni predmeti – osnovnošolci bodo lahko izbrali največ dve uri pouka teh predmetov na teden – učencem omogočajo dodatno spoznavanje vsebin, ki jih še posebno zanimajo. Tako se bodo v četrtem, petem in šestem razredu lahko odločili tudi za dramo, računalništvo, šport in umetnost, učenci zadnjih treh razredov pa za tuji jezik.

Zakon ob navedenem predvideva spremembe tudi pri nacionalnem preverjanju znanja in ocenjevanju. Po novem bi znanje učencev v tretjem razredu ocenjevali številčno, v prvem in drugem razredu pa bi ostalo opisno. Nacionalno preverjanje znanja, ki se zdaj izvaja v šestem in devetem razredu, bi se po novem preverjalo tudi v tretjem, sedmem in osmem razredu, za kar bi se učenci odločili prostovoljno, ob koncu šestega in osmega pa bi bilo preverjanje obvezno.

V noveli zakona je pozornost namenjena tudi otrokom izseljencev in zdomcev, za katere se ureja pravica do učenja in dopolnilnega izobraževanja iz slovenskega jezika in kulture, v ospredju pa sta še pravici do učenja slovenskega jezika in kulture ter do ohranjanja maternega jezika in kulture za otroke v naši državi, katerih materni jezik ni slovenski.

Vir: SVIZ, 29. 3. 2011

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)