Od začetka letošnjega leta poteka pod okriljem Evropske konfederacije sindikatov (ETUCE) enoletni projekt o razvoju učiteljskega poklica v času gospodarske krize (The development of the teaching profession in times of the economic crisis). Ob Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije sodelujejo v projektu še sindikalni partnerji iz Nemčije (GEW), Španije (FETE-UGT), Nizozemske (EFEE) in Litve (FLESTU).

Temeljni namen projekta je v širši javnosti še okrepiti zavedanje o pomenu izobraževanja in učiteljev v posameznikovem življenju in na ravni družbe kot celote ter izpostaviti problem velikega pomanjkanja učiteljev za nekatera predmetna področja v posameznih evropskih državah. S pomanjkanjem učiteljev se soočajo predvsem v Nemčiji, na Nizozemskem in tudi v Belgiji; manjka pa predvsem ustrezno usposobljenih učiteljev za predmeta fizika in kemija.

Projektne dejavnosti izhajajo tudi iz dejstva, da učiteljski poklic že nekaj časa izgublja ugled, kar se je v času ekonomske krize le še okrepilo. Sodelujoči v projektu si bodo zato prizadevali pokazati konkretne povezave izobraževanja in ob tem učiteljskega poklica s prav vsemi drugimi področji družbe in predvsem s trgom dela. Poudarjali bodo pomen še dodatnega vlaganja v izobraževanje tudi v času gospodarske krize, saj je iz slednje mogoče iziti prav z znanjem in izobrazbo. V Nemčiji so temu minulo leto namenjali še posebno pozornost, ob tem pa so pod okriljem nemškega učiteljskega sindikata GEW posneli tudi enominutni film z naslovom Vse se začne z dobro izobrazbo (Alles begint mit guter Bildung).

Vir: SVIZ, 30. 1. 2013

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)