Pridobivanje kompetenc in veščin skozi neformalno izobraževanje pomembno vpliva na razvoj mladih

13. novembra 2014 je 3. odbor Generalne skupščine Združenih narodov (ZN) sprejel odločitev, da 15. julij razglasi za svetovni dan veščin mladih (World Youth Skills Day). S takšnim pristopom se želi krepiti ozaveščenost in zavedanje o pomembnosti investiranja v razvoj kompetenc in veščin mladih. Spodbujanje učenja in usposabljanja med mladimi je ključno za njihovo pridobivanje spretnosti in znanj, ki jih bodo opolnomočila v procesu njihovega osamosvajanja (osamosvajanje razumemo kot prehod med mladostjo in odraslostjo skozi t.i. točke odraščanja).

V letu 2015 se končujeta dve dolgoletni kampanji, Cilji ZN za novo tisočletje (t.i. Millenium Development Goals – MDGs) in UNESCO program Izobrazba za vse (Education for all – EFA), ki sta omogočili, da ima danes več mladih dostop do izobraževanja, kot kdajkoli prej v zgodovini človeštva. To pa pomeni, da imajo tudi mladi višja karierna pričakovanja in upanje na boljšo prihodnost. Raziskava ZN Moj svet 2015 (My World 2015 Survey) je pokazala, da mladi iz vseh kontinentov in regij, kot najpomembnejše ocenjujejo dostop do izobrazbe, na tretjem mestu njihovih prioritet pa so boljše zaposlitvene možnosti (vir: OZN). Kljub navedenemu, pa je realnost drugačna, saj mladi predstavljajo 25 % delovno aktivnega prebivalstva, stopnja nezaposlenosti med mladimi pa je 40 % (ILO, FAO, 2013).

Znanja in veščine, ki jih mladi pridobijo v formalnem izobraževalnem sistemu, je potrebno nadgrajevati oz. dopolnjevati s pridobivanjem kompetenc oz. veščin preko neformalnega izobraževanja. Študija o vplivu neformalnega izobraževanja v mladinskih organizacijah na zaposljivost mladih, ki jo je v letu 2012 izvedla Univerza v Bathu, je pokazala, da obstaja ujemanje med znanjem in veščinami, po katerih povprašujejo delodajalci, in tistimi, ki jih mladi lahko pridobijo z udejstvovanjem v mladinskih organizacijah oz. v mladinskem sektorju. Izmed 6 najbolj iskanih mehkih veščin (t.i. soft skills), ki jih pri bodočih kadrih iščejo delodajalci, jih je 5 možno pridobiti oz. razviti v mladinskih organizacijah (izjema so kompetence na področju numeričnih spretnosti). …

Nadaljevanje in celotni prispevek na MSS, 15. 7. 2015

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)