OECD in Evropska komisija sta v torek,  24. novembra predstavili novo poročilo o strokovnem razvoju učiteljev in položaju Evrope na mednarodni ravni. Poročilo ugotavlja, da učitelji potrebujejo ustrezne povratne informacije o svojem delu, da bi lahko v celoti izkoristili priložnosti za usposabljanje. K uspešnosti strokovnega razvoja bistveno prispevata raznovrstnost izkušenj na področju usposabljanja in boljše delovno okolje v šolah. V skladu s poročilom se vsaj devet od desetih učiteljev udeleži kakšnega usposabljanja, povezanega z delovnim mestom, in več kot polovica si želi še več takšnih možnosti. Poročilo, ki temelji na mednarodni anketi o poučevanju in učenju (Teaching and Learning International Survey – TALIS), opravljeni v 23 državah, prvič vsebuje mednarodno primerljive podatke o strokovnem razvoju učiteljev.

Evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade Maroš Šefčovič je ob objavi poročila povedal: „V Evropi imamo več kot šest milijonov učiteljev. Njihova zmožnost, da otroke spodbudijo k učenju, je ključna za našo prihodnost. Če želimo izboljšati kakovost izobraževanja, je treba učiteljem omogočiti čim boljši strokovni razvoj takoj na začetku in tudi skozi celotno poklicno pot. S spodbujanjem njihovega strokovnega razvoja prispevamo k ugledu in privlačnosti učiteljskega poklica.“

Generalni sekretar OECD Angel Gurría je k temu dodal: „Učitelji so življenjska sila izobraževanja, njihov strokovni razvoj pa je bistven pri zagotavljanju kakovosti izobraževalnih sistemov. Rezultati mednarodne ankete TALIS, ki jih zajema to poročilo, kažejo, da si učitelji želijo novega znanja in nenehnega izpopolnjevanja, vendar bi moral biti izbor strokovnih izobraževanj bolje prilagojen njihovim potrebam.“

Glavna sporočila

Najpomembnejša ugotovitev poročila o strokovnem razvoju učiteljev je, da je strokovni razvoj sestavni del učiteljskega poklica in bistveno vpliva na napredek izobraževalnega sistema. Vendar pa učitelji menijo, da se zaradi navzkrižja z delovnim urnikom težko udeležujejo strokovnih usposabljanj, kar pomeni, da bi bili potrebni ukrepi za učinkovitejše vključevanje strokovnega razvoja učiteljev v celoto njihovega dela ter delovanje šol na splošno.

Rezultati na splošno kažejo, da šola z obveščanjem učiteljev o uspešnosti njihovega dela močno vpliva na to, kako se učitelji strokovno razvijajo in kako vrednotijo učinke takšnih strokovnih usposabljanj. Pomembno vlogo ima tudi šolsko okolje. Učitelji, ki so zadovoljni s svojim delovnim mestom in šolo, imajo pozitiven odnos do svojega strokovnega razvoja. Ta sporočila so za oblikovalce politik znak, da lahko večji poudarek na ocenjevanju dela učiteljev, povratnih informacijah in izboljšanju šolskega okolja prispeva k razvoju šol v smeri učečih se organizacij, pospeševanju vseživljenjskega strokovnega učenja in izboljšanju kakovosti poučevanja.

Tematsko poročilo je pripravila skupina raziskovalcev z nizozemske univerze Twente. Skupino je nadziral profesor Jaap Scheerens, ki je tudi urednik poročila.

TALIS – mednarodna anketa o poučevanju in učenju

TALIS je nova mednarodna anketa o poučevanju in učenju OECD. Gre za prvo mednarodno anketo, ki se osredotoča na učno okolje in delovne razmere učiteljev v šolah. Preučuje dejavnike, ki vplivajo na učitelje in njihovo delo, z vidika ravnateljev in učiteljev samih. Poleg tega skuša zapolniti pomembno informacijsko vrzel pri mednarodnih primerjavah izobraževalnih sistemov.

Anketa je bila opravljena ob podpori Komisije in je vključevala 23 držav : Avstralijo, Avstrijo, Belgijo (flamsko skupnost), Brazilijo, Bolgarijo, Dansko, Estonijo, Islandijo, Irsko, Italijo, Korejo, Litvo, Madžarsko, Malezijo, Malto, Mehiko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Slovaško, Slovenijo, Španijo in Turčijo.

V vsaki državi je bilo naključno izbranih približno 200 šol, v katerih je en vprašalnik izpolnil ravnatelj, drugega pa 20 naključno izbranih učiteljev.

V Sloveniji je anketo opravljal Pedagoški inštitut.

 

Vir>> Sporočilo Evropske komisije za javnost

Več>> OECD – TALIS

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)