Objavljeni podatki Evropske komisije kažejo, da je od začetka izvajanja programa izmenjave EU Erasmus leta 1987 dotacije prejelo več kot 3 milijone študentov. Iz statistik za študijsko leto 2011–2012 je tudi razvidno, da je program omogočil več kot 250 000 študentom Erasmus – kar je nov rekord –, da del visokošolskega izobraževanja opravijo v tujini ali se odločijo za delovno prakso pri tujem podjetju in si tako izboljšajo zaposljivost. Poleg tega je več kot 46 500 akademskega in administrativnega osebja prejelo podporo Erasmus za poučevanje ali usposabljanje v tujini. Te priložnosti so namenjene izboljšanju kakovosti poučevanja in učenja v 33 državah, ki sodelujejo v programu (države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija). Med državami, ki sodelujejo v programu Erasmus, so bile v študijskem letu 2011–2012 med študenti najpopularnejše Španija, Francija in Nemčija. Največ študentov je v tujino napotila Španija, sledili sta Nemčija in Francija.

Skoraj 205 000 študentov, kar je 80 % vseh, ki so 2011–2012 prejeli podporo Erasmus, se je odločilo za povprečno šestmesečni študij na tuji univerzi ali drugi visokošolski ustanovi kot del svojega dodiplomskega študija. Število kandidatov, ki so se odločili za študij, se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 7,5 %. Delovne prakse v podjetjih so čedalje bolj priljubljene, saj se je njihovo število glede na prejšnje leto povečalo za 18 %. Za to možnost se je v obdobju 2011–2012 odločil vsak peti študent Erasmus, kar je skupaj skoraj 50 000 študentov.

V večini držav je povpraševanje še naprej presegalo število razpoložljivih dotacij iz programa Erasmus. Povprečna mesečna dotacija Erasmus, namenjena kritju dela dodatnih življenjskih in potnih stroškov v tujini, je znašala 252 evrov. Dotacija, ki že tri leta ostaja stabilna, se v nekaterih državah lahko poveča s sredstvi iz nacionalnih, regionalnih ali institucionalnih skladov.

Erasmus+, nov program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki se bo začel januarja 2014, bo zasnovan podobno kot program Erasmus. Do leta 2020 bo 4 milijonom ljudi omogočil študij, usposabljanje, poučevanje ali prostovoljno prakso v tujini. V okviru programa bo po pričakovanjih na voljo približno 14,5 milijarde EUR za obdobje 2014–2020, kar je 40 % več od sredstev iz trenutnih programov mobilnosti v izobraževanju in usposabljanju. Erasmus+ bo nadomestil trenutne programe vseživljenjskega učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programe Mladi v akciji, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ter program dvostranskega sodelovanja z industrializiranimi državami.

Vir: Evropska komisija, 8. 7. 2013

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)