V torek, 29. novembra 2016, so v prostorih Pedagoškega inštituta pripravili novinarsko konferenco, na kateri so predstavili rezultate Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja TIMSS 2015 in TIMSS Advanced 2015.

Rezultati raziskave, ki so za Slovenijo zelo dobri, so dostopni na spletni straniPedagoškega inštituta. Slovenski dijaki so dosegli izjemen rezultat. Bili so najboljši v znanju fizike in med najboljšimi, ob boku azijskih držav, v znanju naravoslovja. V poročilu si lahko preberete tudi, kako so učenci ocenili podporo njihovih staršev, kako so z delom učiteljev zadovoljni učenci, kako so učitelji zadovoljni s svojim položajem ter kako so starši zadovoljni z delom učiteljev ter šolskim sistemom.

Državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota je na novinarski konferenci izpostavila, da “gre za ključno orodje, za pomembno raziskavo, ki Sloveniji sporoča, kje se nahajamo. Odkriva težave, ki jih nek sistem ima in hkrati izpostavi odličnosti, in je pomembna tudi z vidika učnih načrtov. Področje izobraževanja si s  sodelovanjem v različnih raziskavah mnogokrat nastavi ogledalo, kot tudi v tokratnem primeru.” Dejala je, da so izjemni uspehi, ki smo jim danes priča, plod trdega dela daljšega obdobja več vpletenih in ustreznega sistemskega okolja. Najprej seveda učencev, dijakov, učiteljev, ravnateljev in tudi staršev. So plod torej ustreznega podpornega okolja. “Dobri rezultati pa pripomorejo, da se povrne zaupanje javnosti v slovenski šolski sistem,” je še izpostavila dr. Barle Lakota.

Štiriletna mednarodna raziskava znanja matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci osnovne šole ter matematike in fizike med maturanti je v šesti izvedbi izmerila 20-letne trende v znanju in dejavnikih pridobivanja znanja v šoli in z učenjem doma. Na novinarski konferenci so bile prikazane mednarodne lestvice dosežkov in trendi v znanju od leta 1995 do 2015.

Na novinarski konferenci so poleg državne sekretarke na MIZŠ dr. Andreje Barle Lakota sodelovali še:

  • dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta;
  • dr. Eva Klemenčič, predstavnica Slovenije v Generalni skupščini IEA,
  • Barbara Japelj, nacionalna koordinatorka TIMSS za Slovenijo.

Predstavili so, kaj znajo učenci in dijaki z visokimi in nižjimi dosežki in katera so močna in šibka vsebinska in kognitivna področja znanja učencev po svetu in pri nas. Poleg tega so bile prikazane še mednarodne primerjave dosežkov glede na različne dejavnike: med učenci in učenkami, z različnimi stališči do učenja in študijskimi ter zaposlitvenimi nameni, z različno podporo doma, v bolj in manj urejenih šolah, ki bolj ali manj vzpodbujajo k učenju matematike in naravoslovja in glede na razlike med poukom v razredih.

Leta 2015 je v raziskavi sodelovalo 57 držav in 7 posameznih izobraževalnih sistemov v nekaterih delih držav, kot so province ali regije. Skupaj je v TIMSS 2015 sodelovalo 312 000 učencev, 250 000 staršev, 20 000 učiteljev in 10 000 šol v raziskavi med četrtošolci in 270000 učencev, 31 000 učiteljev in 8 000 šol v raziskavi med osmošolci. V TIMSS Advanced2015 pa je sodelovalo okoli 56 000 dijakov (32 000 v merjenju znanja matematike in 24 000 v merjenju znanja fizike) ter okoli 5 000 učiteljev in 3 000 šol.

V Sloveniji je v TIMSS sodelovalo 4 800 četrtošolcev, 257 učiteljev razrednega pouka, 4 600 osmošolcev in 148 ravnateljev osnovnih šol. Vprašalnik za starše je izpolnilo 70 % staršev vključenih četrtošolcev. Učitelji matematike so izpolnili 471 vprašalnikov o pouku matematike v posameznih razredih, učitelji naravoslovnih predmetov pa so izpolnili 859 vprašalnikov o pouku fizike, biologije, kemije in geografije za vključene osmošolce. V TIMSS Advanced je pri nas sodelovalo 70 gimnazij, več kot 4000 maturantov splošne mature v preizkusu matematike in 1600 maturantov splošne mature, prijavljenih na maturo iz fizike, v preizkusu iz fizike, 157 učiteljev matematike in 69 učiteljev fizike ter 70 ravnateljev.

Vir: MIZŠ, 29.11.2016

(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)